Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Download Cabri 3D files: SGK Hình 11. Chương II. Bài 6
04/07/2007

Minh họa hình vẽ bằng Cabri 3D theo SGK Hình học 11

Bài 4. Hình lăng trụ và hình hộp


Hình Thể hiện Mô tả Tải tệp 3D
H37

Hình 37. Phép chiếu song song.

 Đường thẳng l được xác định bởi 2 điểm chuyển động tự do trong không gian. Điểm M chuyển động tự do trong không gian. M’ là hình chiếu song song của M theo phương của đường thẳng l.

Mặt phẳng P được điều khiển bởi một điểm (màu đỏ).
Download
H38

Hình 38. Minh họa cho định lý 1

 Các điểm A, C chuyển động tự do trong không gian. Điểm B chuyển động trên đường thẳng AC. Dịch chuyển các điểm A, B, C để quan sát hình và kiểm tra tính đúng đắn của định lý.

Download
H39

Hình 39. Minh họa cho định lý 2

 Đường thẳng a được xác định bởi điểm A và một điểm chuyển động tự do trong không gian. Điểm B chuyển động tự do trong không gian. Đường thẳng b luôn song song với đường thẳng a.

Dịch chuyển B trong không gian để quan sát tính đúng đắn của định lý.
Download
H40

Hình 40. Minh họa cho trường hợp 1, định lý 3

 Đường thẳng a xác định bởi hai điểm A và D. Các điểm B, C chuyển động tự do trên a.

Dịch chuyển B, C để quan sát các tỷ lệ.

Dịch chuyển A, D để quan sát toàn bộ hình.
Download
H41

Hình 41. Minh họa cho trường hợp 2, định lý 3

 Các điểm A, B, C chuyển động tự do trong không gian. CD // AB. MD // AC.

Dịch chuyển các điểmA, B, C để quan sát chuyển động của hình tương ứng với trường hợp đã nêu của định lý 3.
Download
H42

Hình 42. Minh họa cho trường hợp 3, định lý 3

  Các đối tượng hình học tương tự như hình 41. Tuy nhiên vị trí của CD được chuyển dịch sao cho các điểm A’, B’, C’, D’ thẳng hàng.

Download
H43

Hình 43. Biểu diễn hình chiếu tam giác lên mặt phẳng

 Trên hình là biểu diễn hình chiếu song song cúa một tam giác đều và một tam giác với đường cao lên cùng một mặt phẳng. Có thể tương tác làm chuyển động các tam giác gốc và phuơng của đường thẳng chiếu. Quan sát hình ảnh chiếu của các tam giác này lên mặt phẳng và đưa ra các nhận xét của mình.

Download
H44

Hình 44. Biểu diễn hình chiếu của hình vuông, hình bình hành

  Trên hình là biểu diễn của một hình vuông và một hình bình hành lên cùng một mặt phẳng. Có thể tương tác làm chuyển động các hình gốc và phuơng của đường thẳng chiếu. Quan sát hình ảnh chiếu của các hình này lên mặt phẳng và đưa ra các nhận xét của mình.

Download
H45

Hình 45. Biểu diễn hình chiếu của hình tròn lên một mặt phẳng

 Hình biểu diễn hình chiếu song song của một vòng tròn lên một mặt phẳng.

Tam giác ABC là hình chiếu của một tam giác vuông nội tiếp trong vòng tròn gốc.

Có thể tương tác trực tiếp với vòng tròn gốc và mặt phẳng chứa vòng tròn gốc.
Download


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1070

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn