Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Sử dụng TKB 6.5 bằng hình ảnh
09/08/2007

I. Nhập dữ liệu


1. Khởi tạo dữ liệu TKB
- Từ thực đơn chính kích chọn lệnh “Hệ thốngTạo tệp dữ liệu mới
Bước 1
- Nhập các thông tin: Mã trường, tên trường, tỉnh/thành phố, niên khóa và học kỳ- Sau đó kích nút “Tiếp tục” để chuyển bước kế tiếp.
Bước 2

- Đặt tên File dữ liệu thời khóa biểu
- Chọn thư mục lưu trữ tệp dữ liệu thời khóa biểu
- Sau đó kích nút “Tiếp tục” để chuyển bước kế tiếp
Bước 3

- Chọn cấp đào tạo ứng với trường mình.
- Sau đó kích nút “Tiếp tục” để chuyển bước kế tiếp.
Bước 4

- Chọn các môn học trong danh sách bằng cách kích chọn.“Các môn cơ bản, các môn phụ
2. Nhập thông tin trường
(Nếu trường không phân ban thì có thể bỏ qua bước này)
Từ thực đơn kích chọn lệnh “Nhập dữ liệuThuộc tính trường học


Kích chọn nút “Chương trình đào tạo” để hiện ra màn hình sau:

- Kích vào dấu “+” để thêm mới chương trình đào tạo
- Nhập tên chương trình đào tạo, sau đó bấm nút “Cập nhật” để thêm mới vào danh sách.
- Kích vào dấu “-“ nếu muốn xoá chương trình đào tạo.
- Bấm nút “Kết thúc” để kết thúc nhập chương trình đào tạo.

3. Nhập danh sách lớp học
Bước 1

- Từ thực đơn kích chọn lệnh “Nhập dữ liệuNhập lớp”.

Bước 2
- Nhập tên lớp học vào hộp tên lớp (các lớp cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách).
(Chú ý: Mỗi lần nhập nên nhập các lớp trong cùng một khối).
- Chọn khối lớp cho các lớp học này.
- Chọn ca học: Buổi sáng, Buổi chiều hoặc chọn lớp học 2 buổi.
- Kích nút “Cập nhật” để ghi lại việc nhập danh sách lớp, khối lớp, ca học và nhập tiếp các lớp thuộc khối khác hoặc ca khác.
- Kích nút “Đóng” hoàn thành việc nhập danh sách lớp.

Chú ý:
Nếu trường có phân ban thì sau khi khởi tạo dữ liệu phải nhập chương trình đào tạo trước rồi mới nhập lớp. Khi nhập lớp thì gán chương trình đào tạo cho lớp. Nhập chương trình đào tạo từ thực đơn lệnh “Nhập dữ liệu Thuộc tính trường học Chương trình đào tạo”.

4. Nhập danh sách giáo viên
Bước 1

- Từ thực đơn kích chọn lệnh “Nhập dữ liệuNhập giáo viên”.


- Trên màn hình nhập kích nút “Thêm” để nhập giáo viên mới vào danh sách
(Chú ý: Tên giáo viên<25 ký tự, Mã giáo viên<9 ký tự)
- Kích nút “Cập nhật” để ghi lại việc nhập
- Kích nút “Đóng” để hoàn thành việc nhập

5.Nhập danh sách môn học

Trong quá trình khởi tạo dữ liệu thời khóa biểu ta đã chọn danh sách môn học, do đó tại bước này chỉ cần kiểm tra lại xem đã đầy đủ hay chưa. Có thể thêm hoặc bớt môn học trong danh sách bằng lệnh “Nhập dữ liệuNhập môn học” trên thực đơn.

6. Nhập phòng học bộ môn hoặc đa năng
(Bỏ qua nếu trường không có phòng bộ môn)
Bước 1: Từ thanh thực đơn chính thực hiện lệnh “Nhập dữ liệuNhập phòng học

Bước 2: Nhập mã phòng và tên phòng học

Bấm nút “Thêm” để thêm mới phòng học.
Bước 3: Phân công phòng bộ môn
Thực hiện lệnh “Nhập dữ liệuTính chât phòng bộ môn” để phân công phòng bộ môn.

8. Nhập số tiết chuẩn của môn, khối
Từ thanh thực đơn chính thực hiện lệnh “Nhập dữ liệuSố tiết chuẩn của môn học” sẽ xuất hiện màn hình sau:

Bước 1: Chọn chương trình đào tạo, ví dụ: CO BAN
Bước 2: Chọn môn học, ví dụ: Văn
Bước 3: Kích chuột chọn khối lớp cần thay đổi số tiết và buổi học
Bước 4: Chọn số tiết mới trong hộp Số tiết
Bước 5: Tiếp tục chọn môn học cần thay đổi số tiết ( quay lại bước 2)
Bước 6: Nhấn nút “Kết thúc” để hoàn thành việc nhập số tiết mặc định cho môn, khối.

7. Nhập bảng PCGD
Bước 1


- Từ thực đơn kích chọn lệnh “Nhập dữ liệuBảng phân công giảng dạy

Bước 2: Kiểm tra và thay đổi số tiết học của từng môn học.
- Chọn Chương trình đào tạo ( nếu trường có sử dụng phân ban)

- Chọn chương trình đào tạo hiện thời

- Kích đúp chuột vào vị trí khối lớp cần thay đổ số tiết học.
- Chọn lệnh “Thay đổi số tiết mặc định

- Nhập số tiết mới và kích “Kết thúc”.
- Lặp lại quá trình trên cho các khối và các chương trình đào tạo cần thay đổi.
Bước 3 : Phân công giảng dạy cho giáo viên.

- Chọn một ô trên bảng ứng với giáo viên và môn học cần phân công.
- Kích chuột phải thực hiện lệnh “Chọn lớp

- Đánh dấu các lớp cần phân công sau đó kích nút “Kết thúc”.
Bước 4: Kiểm tra lại tính chính xác của bảng PCGD
- Thực hiện lệnh “PCGDKiểm tra” để kiểm tra xem còn môn nào chưa được phân công.
- Thực hiện lệnh “PCGDThống kêTheo lớp” kiểm tra tổng số tiết của từng lớp.
Nếu bảng PCGD thực sự chính xác ta chuyển sang bước 5.
Bước 5: Kết thúc nhập PCGD.
- Thực hiện lệnh “PCGDĐóng” trên thực đơn.

8. Yêu cầu giáo viên
Bước 1: Kích chọn lệnh “Nhập dữ liệuYêu cầu giáo viên” trên thực đơn.
Thực hiện:

Bước 2: Trên màn hình nhập yêu cầu giáo viên:
Thực hiện các công việc:
1: Chọn giáo viên.
2: Nhập ràng buộc cho giáo viên đó.

Bước 3: Kích “Kết thúc” để thoát khỏi màn hình nhập yêu cầu giáo viên.
9. Nhập tính chất môn học
Bước
1: Kích chọn lệnh “Nhập dữ liệu huộc tính môn học” trên thực đơn.
Bước 2: Trên màn hình nhập ràng buộc môn học thực hiện:
Kích chọn tính chất cần thiết lập cho môn học.

II. Xếp thời khóa biểu


1. Xếp môn học cố định
Bước 1
: Kích chọn lệnh “Lệnh chínhxếp môn học” trên thực đơn.

Bước 2: Xếp môn sinh hoạt
- Chọn “Xếp môn học” và chọn môn Sinh hoạt.

- Chọn vị trí cố định để xếp môn Sinh hoạt: Ví dụ (chọn Buổi sáng- Ngày thứ 7- Tiết thứ 5)
- Kích nút thực hiện.
Bước 3: Xếp tiết “Chào cờ”
- Chọn tiết “Chào cờ”.

- Chọn vị trí cố định trong khung ca học buổi sáng hoặc chiều.
- Kích nút thực hiện.
Bước 4: Xếp tiết không học. (xếp cho những lớp có tổng số tiết <30).
Chọn “Xếp tiết không học”
Đánh dấu vào “Xếp theo khối” và chọn khối lớp hoặc lớp cần xếp.
- Chọn vị trí cố định buổi sáng (hoặc buổi chiều).
- Kích nút thực hiện để xếp.
Bước 5: Kích chọn nút đóng “Đóng” để kết thúc phần xếp môn học cố định.

2. Xếp toàn bộ thời khóa biểu.
Bước 1
: Kích chọn lệnh “Lệnh chínhxếp toàn bộ (SF)” trên thực đơn.

Bước 2: Kích nút “Bắt đầu” để thực hiện xếp tự động thời khóa biểu.
Bước 3: Kích nút “Kết thúc” để thực hiện cập nhật thời khóa biểu.


III. In ấn thời khóa biểu


1. In thời khóa biểu lớp
Bước 1
: Kích chọn lệnh “TệpIn ấnLớp

Bước 2: Chọn các lớp cần in (gồm các lớp ca sáng và lớp ca chiều).

Bước 3: Nhấn nút “Tuỳ chọn” để lựa chọn thông tin cần in. Nhấn nút “Page Setup” để dặt khuôn dạng trang in.

2. In Thời khoá biểu giáo viên
Bước 1
: Kích chọn lệnh “TệpIn ấnGiáo viên
Bước 2: Trên màn hình in thời khóa biểu giáo viên thực hiện.

- Chọn giáo viên cần in.
- Chọn kiểu in toàn trường hoặc in từng giáo viên.
- Nhấn nút “Page setup” để đặt khuôn dạng trang in.
Bước 3: Nhấn nút “In” để in thời khoá biểu giáo viên.

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1189

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn