Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty School@net phát hành bộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 phiên bản dành riêng cho nhà trường Tiểu học
22/02/2008

Tháng 12 năm 2007, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đã phát hành bộ 5 đĩa CD Học Toán 1, 2, 3, 4, 5 nhằm đối tượng là các gia đình, cha mẹ học sinh và giáo viên trường Tiểu học. Đây là bộ phần mềm đồ sộ nhất của công ty cũng như của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục.

Để chạy được các phần mềm này, máy tính cần có ổ đĩa CDROM và trong suốt thời gian chạy phần mềm đĩa CD cần nằm trong ổ đĩa. Yêu cầu này xuất phát từ việc chúng tôi muốn hạn chế tối đa khả năng sao chép đĩa không có bản quyền của công ty ra thị trường.

Tuy nhiên các yêu cầu này lại không phù hợp trong môi trường nhà trường Tiểu học, trong các phòng máy tính dùng cho học sinh học tập trung tại lớp học. Chính vì vậy chúng tôi đã phát hành một phiên bản đặc biệt - School Site Edition dành riêng cho các nhà trường Tiểu học. Phần mềm Học Toán 1, 2, 3, 4, 5 phiên bản dành riêng cho các nhà trường Tiểu học (School Site Edition) có các chức năng đặc biệt sau:

1. Bản quyền phần mềm này được cấp cho từng nhà trường Tiểu học của Việt Nam. Khi mua mỗi nhà trường cần ký kết hợp đồng với công ty để nhận được bản quyền sử dụng phần mềm này.

2. Phần mềm HỌC TOÁN - School Site Edition đã tích hợp tất cả 5 phần mềm Học Toán dành cho các lớp 1, 2, 3, 4, 5 ngay trong phần mềm này. Nội dung các phần mềm HỌC TOÁN này hoàn toàn tương đương với các CD phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 đã phát hành tháng 12 năm 2007.

3. Khi nhà trường mua và đã có quyền sở hữu phần mềm này thì trường có quyền cài đặt phần mềm này trên tất cả các máy tính của nhà trường mà không có bất kỳ hạn chế nào. Đây là đặc điểm quan trọng nhất của phiên bản dành cho nhà trường. Các nhà trường khi mua phiên bản này sẽ rất có lợi cho việc triển khai đồng loạt tại tất cả các phòng máy tính của nhà trường.

4. Một đặc điểm khác biệt nữa của phần mềm HỌC TOÁN School Site Edition là phần mềm không yêu cầu đĩa CD và ổ đĩa CDROM trong khi cài đặt và chạy chương trình. Tính năng này làm cho việc sử dụng phần mềm này trong các phòng máy tính nhà trường rất linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực tế của tất cả các nhà trường hiện nay.

5. Qui trình cài đặt và đăng ký của phần mềm HỌC TOÁN phiên bản dành riêng cho nhà trường có sự khác biệt cơ bản: nhà trường sau khi mua và cài đặt phần mềm muốn sử dụng cần phải thực hiện việc Đăng Ký Sử dụng Phần mềm.

Qui trình Đăng ký được tiến hành theo các bước sau đây:

- Sau khi cài đặt, hãy chạy bất kỳ phần mềm nào trong số các phần mềm Học Toán 1, 2, 3, 4, 5. Bạn sẽ thấy màn hình sau xuất hiện.- Hãy nhấn nút Đăng ký để vào màn hình đăng ký bản quyền phần mềm có khuôn dạng như hình dưới đây:Các thông tin cần nhập trong cửa sổ trên bao gồm:

Tên trường

Kiểu trường

Tỉnh / Thành phố

Quận / Huyện

Mã địa phương

Số Serial Number

Toàn bộ các thông tin này do Công ty School@net cấp khi nhà trường mua và ký hợp đồng với công ty. Chú ý khi nhập các thông tin này cần rất chính xác, không được phép sai sót dù chỉ là một dấu, dấu phảy hay không được sai sót nhầm lần chữ in hoa, in thường. Sau khi nhập xong nhấn nút Chấp nhận để kết thúc quá trình đăng ký.

Chú ý: Nếu quá trình đăng ký thành công, phần mềm sẽ tạo ra một tệp có tên HocToan.bin nằm trong thư mục chính của chương trình. Đây chính là tệp lưu thông tin đăng ký bản quyền phần mềm, cần giữ cẩn thận tệp này.

Sau khi đã đăng ký xong mỗi lần chạy một phần mềm, màn hình dạng sau xuất hiện thông báo phần mềm đã được sử dụng hợp pháp.Nhấn chuột tại vị trí bất kỳ trên màn hình này để đóng lại và mở màn hình làm việc chính của phần mềm.

6. Giá bán bộ phần mềm HỌC TOÁN phiên bản dành cho nhà trường Tiểu học được công bố áp dụng trên toàn quốc là 2.400.000 đồng / trường.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1844

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn