Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trong phần mềm TKB có thể hay không gán PCGD theo dạng: Lớp A, môn học b, tổng số tiết là m, có thể dạy sáng hoặc chiều?
29/03/2006

Trả lời:
Rất tiếc là trong các phiên bản TKB 4.x, những lớp học hai buổi sáng và chiều thực ra chương trình hiểu là hai lớp riêng biệt. Vì vậy, bạn vẫn không thể gán phân công giảng dạy theo dạng: Lớp A, môn học b, tổng số tiết là m, có thể dạy sáng hoặc chiều.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=190

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn