Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách trường THPT và CDkey phần mềm TKB của các nhà trường tham gia Dự Án Phát Triển Giáo Dục THPT được cấp phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB tại tỉnh Bắc Kạn
14/07/2008

Mỗi trường tham gia dự án sẽ được cấp phần mềm và tài liệu đi kèm, đồng thời được cấp 01 CDKEY duy nhất dùng để cài đặt phần mềm TKB.

Dưới đây là danh sách trường THPT và CDkey phần mềm TKB của các nhà trường tại tỉnh Bắc Kạn


STT

TT

Tỉnh /TP

Tên trư­ờng THPT

Địa chỉ

Serial Number

48

1

Bắc Kạn

Bắc Kạn

Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn

ZZUEL - 0H65X - SZ4QD

49

2

Bắc Kạn

Chuyên Bắc Kạn

Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn

ZAJ65 - Y51GZ - WZM1J

50

3

Bắc Kạn

Dân tộc nội trú Bắc Kạn

Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn

ZRMEK - QFH9Q - CX7Q9

51

4

Bắc Kạn

Dân Lập Hùng Vương

Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn

ZZ62U - 64ARQ - T5WBD

52

5

Bắc Kạn

Ba Bể

Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

Z0H15 - FSX9Q - J7A17

53

6

Bắc Kạn

Chợ Đồn

Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

ZLUEJ - J4Y54 - 1WKG9

54

7

Bắc Kạn

Na Rì

Thị trấn Lạc Yên, huyện Na Rì

ZY91Z - FBU0M - S5WQT

55

8

Bắc Kạn

Chợ Mới

Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới

ZWLXK - 2NV9A - K7ZN9

56

9

Bắc Kạn

Yên Hân

Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới

ZAH1R - Y4ZUF - 3Z21J

57

10

Bắc Kạn

Nà Phặc

Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

ZEHET - J46CK - J72NQ

58

11

Bắc Kạn

Ngân Sơn

Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

ZRZU8 - YN89C - SLV09

59

12

Bắc Kạn

Phủ Thông

Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạc Thông

ZWL1T - YSEDT - N5ZB6

60

13

Bắc Kạn

Bộc Bố

Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

ZWUXR - Q0Z9J - NDM0YURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2306

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn