Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải phần mềm sử dụng trong bộ SGK Tin học cho bậc Tiểu học và THCS
30/10/2008

SGK Tin học cho bậc Tiểu học và THCS là bộ 6 quyển sách dạy Tin học cho các lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8 được biên soạn theo Khung chương trình Giáo dục giảng dạy môn Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2004. Có lẽ đây là bộ sách được biên soạn công phu nhất từ trước đến nay dành cho môn Tin học bậc Tiểu học và THCS.


Nhân dịp năm học mới 2008-2009, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường sẽ phát hành 2 CDROM và cho download toàn bộ các phần mềm sử dụng trong các SGK Tin học cho bậc Tiểu học và THCS.

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Cùng học Tin học quyển 1 – Lớp 3

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Cùng học Tin học quyển 2 – Lớp 4

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Cùng học Tin học quyển 3 – Lớp 5

Tải phần mềm sử dụng trong SGK Tin học dành cho THCSURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2597

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn