Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm hình học động Archimedes Geo3D: món quà quý tặng cho mỗi giáo viên Toán các nhà trường THPT
06/04/2009

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Khi nhắc đến phần mềm hỗ trợ giảng dạy hình học không gian hầu như chúng ta đều chỉ nghĩ đến phần mềm Cabri 3D là một phần mềm rất nổi tiếng của công ty Cabrilog, Pháp.

Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các giáo viên Toán các trường THPT một phần mềm hình học động 3D mới, đó là phần mềm Archimedes Geo3D (hay tôi sẽ viết tắt là Geo3D). Geo3D là một phần mới ra đời nhưng đầy ắp các tính năng mạnh liên quan đến các đối tượng hình động 3D. Rõ ràng đây là một sản phẩm rất tốt mặc dù có thể chưa thật hoàn chỉnh theo nghĩa một sản phẩm thương mại. Một điểm đáng chú ý là phần mềm này có nhiều tư tưởng và cách tiếp cận khác với các phần mềm tương tự khác hiện có. Điều này làm cho phần mềm Geo3D trở nên hết sức đặc biệt.


Website chính của phần mềm: http://raumgeometrie.de.

Giáo viên có thể tải trực tiếp phần mềm này tại đây.

Sau đây tôi sẽ mô tả ngắn gọn các tính năng rất đặc biệt hay của phần mềm này.

1. Giới thiệu màn hình làm việc chính của phần mềm

Màn hình chính của phần mềm Geo3D có dạng như hình dưới đây.

Bố trí các vùng làm việc của phần mềm Geo3D không có gì đặc biệt và tương tự các phần mềm khác hiện có trên thị trường.

- Phía trên màn hình là khu vực thực đơn hệ thống và thanh công cụ chính. Toàn bộ các lệnh của phần mềm được thực hiện tại đây.

- Phía dưới bên trái có một cửa sổ Input nhỏ cho phép nhập trực tiếp các dòng lệnh và biểu thức đại số tại đây.

- Chính giữa màn hình là khu vực làm việc chính của màn hình. Bên trái là Khung danh sách các đối tượng hình học chính của phần mềm. Có thể thực hiện các thao tác với đối tượng hình học trực tiếp trên màn hình thể hiện hay tại khung DS đối tượng này. Điểm khác biệt là các đối tượng hiện trong Danh sách này đã được sắp xếp theo hình cây quan hệ phụ thuộc, điểu này rất thuận tiện cho việc quan sát quan hệ giữa các đối tượng.

Một số thao tác điều khiển đơn giản trên màn hình chính của phần mềm:

- Kích, giữ và rê chuột lên vị trí trống trên vùng màn hình sẽ thực hiện việc xoay toàn bộ không gian theo các hướng và góc quay khác nhau.

- Kích, giữ và rê chuột phải lên vị trí trống trên vùng màn hình sẽ thực hiện lệnh phóng to / thu nhỏ khoảng cách đến các đối tượng hình học trên màn hình.

- Kéo rê chuột trên các đối tượng sẽ thực hiện việc chuyển dịch các đối tượng hình học. Một đặc điểm khác biệt hết sức thú vị giữa Geo3D và các phần mềm hình học động khác là Geo3D cho phép chuyển dịch cả các đối tượng phụ thuộc. Trong các phần mềm hình học động khác chỉ cho phép chuyển dịch các đối tượng tự do, các đối tượng phụ thuộc sẽ tự động chuyển dịch theo. Như vậy đây là điểm khác biệt lớn về quan niệm giữa Geo3D và các phần mềm hình học động khác.

- Nháy chuột phải lên một đối tượng sẽ làm xuất hiện bảng chọn cho phép nhập và sửa các thuộc tính của đối tượng.

2. Một số công cụ tạo đối tượng hình học chính

Sau đây sẽ mô tả một số công cụ tạo đối tượng chính của phần mềm. Trước tiên quan sát tổng thể thanh công cụ chính của phần mềm.

3. Thay đổi tính chất, thuộc tính của các đối tượng

Khi nháy chuột phải lên một đối tượng chúng ta sẽ thấy bảng chọn sau xuất hiện:

Các lệnh của bảng chọn này như sau:

Hide: ẩn / hiện đối tượng.

Delete: xóa đối tượng.

Name: đổi tên đối tượng.

Auxiloary objects: chuyển đối tượng thành phụ.

Setting: vầo cửa sổ đặt các thông số tọa độ cho đối tượng hiện thời.

Color, size and texture: vào cửa sổ đặt lại màu sắc, kích thước và cách thể hiện đối tượng.

(còn nữa).URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3099

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn