Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Điền số
29/05/2009

Một hình vuông có lưới 3x3 như hình vẽ với 9 chữ số từ 0 đến 8. Bạn hãy điền 9 chữ số này vào lưới ô vuông để sao cho tổng các số trên các hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba đồng thời tổng các số trên các cột thứ nhất, thứ hai, thứ ba là các số có tỉ lệ là 1:2:3.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3187

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn