Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải bài đố vui: Hình dạng và màu sắc
21/07/2009

Hãy đặt tất cả 16 hình vẽ trên hình bên phải vào một lưới 4x4 như hình vẽ bên trái sao cho không có các hàng, các cột và hai đường chéo chứa hai hình giống nhau hoặc màu sắc giống nhau.


Giải đố:

Để xếp các hình với các màu sắc sao cho không có các hàng, các cột và hai đường chéo chứa hai hình giống nhau hoặc màu sắc giống nhau ta có thể xếp được hình vẽ như dưới đây:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3373

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn