Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải bài đố vui: Hai đoàn tàu tránh nhau
02/11/2009

Hai đoàn tàu Xanh và Vàng đang đối đầu với nhau trên đường ray, đoàn tàu Xanh có 1 đầu tàu và 2 toa, đoàn tàu Vàng có 1 đầu tàu và 1 toa (như hình vẽ). Hai đoàn tàu phải sử dụng đoạn đường tránh trung gian và khả năng “lắp ghép” các toa tàu để tránh nhau, sao cho đến cuối cùng cả 2 đoàn Tàu vẫn tiếp tục hành trình của mình với hình dạng cũ.


Biết rằng đoạn đường tránh trung gian chỉ có thể chứa đúng một toa tàu hoặc đầu tàu, các đầu tàu có thể tiến hoặc lùi bằng động cơ, đầu tàu và các toa có thể ghép với nhau (không phân biệt màu) nhưng phía trước các đầu tàu không có móc để ghép được với toa hay đầu tàu khác.

Bạn hãy giúp hai đoàn tàu này tránh nhau nhé.

Giải đố vui:

Để giúp hai đoàn tàu này tránh nhau, hai đoàn tàu phải sử dụng đoạn đường tránh trung gian và khả năng “lắp ghép” sao cho thỏa mãn yêu cầu đề bài. Như vậy, để thực hiện được điều này, bạn phải tráo đổi vị trí các toa tàu (thỏa mãn đề bài). Các bạn hãy xem hình vẽ để biết các bước tráo đổi. Bước F chính là bước đã được hoàn thành, các đoàn tàu đã tránh được nhau và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trên thực tế, bài toán này sẽ không bao giờ xảy ra.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3618

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn