Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
07/02/2006

MÔ HÌNH BÀI TOÁN QUẢN LÝ GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN

Trong nhà trường hoạt động Giảng dạy của giáo viên và Học tập của học sinh là hai hoạt động cơ bản, quan trọng nhất. Đối với mô hình bài toán quản lý Giảng dạy của giáo viên trong nhà trường chúng ta cần phải quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc giảng dạy của giáo viên, cụ thể là chúng ta cần quản lý Thời khoá biểu giáo viên, quản lý quá trình dạy thay, chấm thi, công tác chủ nhiệm của giáo viên và đặc biệt là quản lý tiến độ giảng dạy của giáo viên dựa vào phân phối chương trình chuẩn của từng môn học, khối học.

Ngoài ra, những phần thông tin khác về giáo viên chúng ta cũng cần phải quản lý như thông tin lý lịch, hồ sơ, quá trình công tác, khen thưởng kỷ luật, các hoạt động (đoàn, đảng) của giáo viên. Những thông tin liên quan đến lý lịch, hồ sơ, quá trình công tác của giáo viên hầu như có rất ít sự thay đổi, chúng chỉ cần nhập một lần và sau đó lấy dữ liệu ra theo những tiêu chí nào đó.

Ở đây, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề quản lý Giảng dạy của giáo viên trong nhà trường, những thông tin liên tục thay đổi theo thời gian (như thời khoá biểu giáo viên, tiến độ giảng dạy của giáo viên v.v..), do đó chúng cần phải được cập nhật, quản lý, theo dõi và giám sát một cách thường xuyên, liên tục.

Hiện nay, trong nhà trường chưa có một phần mềm nào đề cập đến việc quản lý Giảng dạy của giáo viên, điểm khó của phần mềm quản lý Giảng dạy của giáo viên là gì? Theo chúng tôi phần mềm phải đưa ra một giải pháp, thiết kế cho việc cập nhật Thời khoá biểu, chương trình giảng dạy một cách đơn giản và thuận tiện nhất. Đây cũng chính là những dữ liệu cốt lõi và quan trọng nhất cho phép chúng ta quản lý quá trình giảng dạy của giáo viên.

Phần mềm quản lý Giảng dạy của giáo viên rất thiết thực và cần thiết đối với mỗi nhà trường, giúp các nhà trường nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động Giảng dạy của giáo viên.

PHẦN MỀM STV, NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT

STV là phần mềm đầu tiên được thiết kế và xây dựng để quản lý hoạt động Giảng dạy của giáo viên trong nhà trường. Được xây dựng từ ý tưởng độc đáo, phần mềm thể hiện sự khác biệt đối với các phần mềm khác. Phần mềm STV coi đối tượng Giáo viên là đối tượng trọng tâm, do đó mọi khía cạnh liên quan đến giáo viên được phân tích và khai thác triệt để, đặc biệt các khía cạnh liên quan đến mô hình Dạy và Học được đặt vấn đề một cách toàn diện.

Hiện nay phần mềm đang được Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường gấp rút hoàn thiện và dự kiến sẽ cho ra đời sản phẩm STV vào đầu năm học mới này.

NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

1. Quản lý Thời khoá biểu

Chương trình STV tích hợp chặt chẽ với phần mềm TKB cho phép quản lý toàn bộ thời khoá biểu trong nhà trường. Như vậy mỗi khi nhà trường có sự thay đổi Thời khoá biểu, chương trình cho phép lưu trữ thời khoá biểu cũ và cập nhật Thời khoá biểu mới. Ngoài ra chương trình cho phép cập nhật tất cả các sự kiện dạy thay, nghỉ dạy, nghỉ học để có thể tính toán, thống kê và đưa ra chính xác số giờ thực dạy của giáo viên ở trên lớp. Việc quản lý chính xác số giờ dạy của giáo viên ở trên lớp giúp Ban giám hiệu nhà trường quản lý tốt các công việc khác như quản lý thừa giờ cho giáo viên, quản lý tiến độ giảng dạy của giáo viên v.v...

2. Quản lý tiến độ giảng dạy của giáo viên

Tiến độ giảng dạy của giáo viên trong nhà trường là rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến chất lượng đào tạo. Để đảm bảo chất lượng đào tạo các nhà trường cần phải quản lý tốt chương trình đào tạo, tiến độ giảng dạy của mỗi giáo viên trong nhà trường. Để quản lý được tiến độ giảng dạy của giáo viên, phần mềm SPN cho phép cập nhật Phân phối chương trình của tất cả các môn học, cùng với Thời khoá biểu. Dựa vào thời khoá biểu và phân phối chương trình của từng môn học, chương trình có thể quản lý, theo dõi được toàn bộ quá trình giảng dạy của giáo viên.

Trong thực tế thời khoá biểu của các nhà trường thay đổi một cách thường xuyên, sự thay đổi này không phải theo học kỳ mà nó thay đổi theo tháng và thậm chí thay đổi theo tuần, việc quản lý và theo dõi rất phức tạp. Chương trình phải đưa ra giải pháp cho việc cập nhật, lưu trữ thời khoá biểu mỗi khi có sự thay đổi sao cho đơn giản, hiệu quả. Khi đó đòi hỏi các nhà trường cũng phải cập nhật thông tin mới một cách thường xuyên và liên tục, đảm bảo cho dữ liệu thời khoá biểu liên tục không bị gián đoạn. Việc này giúp cho các nhà trường quản lý Giảng dạy một cách hiệu quả và chính xác.

3. Quản lý thừa giờ

Quản lý thừa giờ trong nhà trường là một công việc rất phức tạp, các thông số liên quan đến việc tính thừa giờ bao gồm: Thời khoá biểu, chức vụ, bài kiểm tra, số bài kiểm tra (liên quan đến số học sinh).

Độ phức tạp của bài toán không thể hiện ở chỗ có nhiều tham số đầu vào mà nó thể hiện chính ở chỗ dữ liệu đầu vào luôn thay đổi (dữ liệu động). Dễ dàng nhận thấy dữ liệu thời khoá biểu trong nhà trường luôn thay đổi, sự thay đổi thời khoá biểu kéo theo sự thay đổi về số học sinh (số bài kiểm tra), sự thay đổi này tạo ra độ phức tạp của bài toán. Trong thực tế hầu hết các nhà trường chỉ có thể tính toán số giờ thừa của giáo viên một cách tương đối, không chính xác. Giải pháp của STV cho việc quản lý và tính thừa giờ của giáo viên là tự động và chính xác. SPN tích hợp chặt chẽ với phần mềm SVR, TKB để có thể quản lý một các chính xác sĩ số học sinh của từng lớp học, (danh sách) thời khoá biểu của từng giáo viên, kết hợp với việc cho nhập số lượng bài kiểm tra theo quy định của từng môn học, SPN có thể tính toán chính xác số giờ thừa của từng giáo viên trong nhà trường. Việc tính toán thừa giờ cho giáo viên giúp Ban giám hiệu nhà trường hoạch định trước khoản tài chính phải trả cho việc dạy thừa giờ của giáo viên, từ đó có thể lên kế hoạch, điều chỉnh phân công giảng dạy sao cho hợp lý, hiệu quả nhất.

4. Quản lý sự kiện trong nhà trường

Quản lý sự kiện trong nhà trường là một chức năng rất hay của phần mềm, cho phép cập nhật toàn bộ sự kiện như ngày bắt đầu học kỳ, ngày kết thúc học kỳ, nghỉ lễ, dự giờ, dạy thay v.v... Giúp các nhà trường quản lý, điều hành tốt hơn, hiệu quả hơn trong các công việc của mình.

5. Khảo sát tình hình giảng dạy của giáo viên

Hiện nay, hầu hết các nhà trường đều có hai đợt khảo sát tình hình, chất lượng giảng dạy của giáo viên vào giai đoạn cuối học kỳ. Việc khảo sát được thực hiện một cách khách quan, chính các em học sinh sẽ đánh giá chất lượng giảng dạy của các giáo viên trực tiếp dạy mình, theo một số tiêu chí nào đó (tuỳ thuộc vào từng trường có các tiêu chí khác nhau). Kết quả đánh giá của học sinh được thống kê tổng hợp để có thể đưa ra kết quả giảng dạy của từng giáo viên, từng tổ bộ môn hay toàn trường.

Việc khảo sát này hiện đang được các nhà trường thực hiện bằng tay dưới hình thức xác suất thống kê, không thể đưa ra một cách chính xác các kết quả đánh giá của toàn trường. Từ thực tế như vậy chúng tôi đã tích hợp chức năng này vào phần mềm SPN, giúp các nhà trường thực hiện các đợt khảo sát tình hình giảng dạy của giáo viên nhanh chóng và chính xác.

STV cho phép nhập các tiêu chí đánh giá giáo viên, cho phép in ra phiếu khảo sát để phát cho học sinh, cho phép nhập các đánh giá từ phiếu khảo sát. Sau đó SPN tích hợp chặt chẽ với phần mềm quản lý Học tập học sinh (School Viewer), để có thể thống kê một cách chính xác các kết quả khảo sát theo lớp, khối lớp, theo giáo viên, nhóm giáo viên hay toàn trường.

Các kết quả khảo sát này giúp Ban giám hiệu nhà trường có được những đánh giá toàn diện hơn về tình hình giảng dạy của giáo viên, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp trong việc phân công giảng dạy trong nhà trường.

6. Quản lý hồ sơ, lý lịch, quá trình công tác của giáo viên

STV được thiết kế để quản lý Giảng dạy của giáo viên trong nhà trường, do đó hoạt động Giảng dạy của giáo viên được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên để khép kín các công việc quản lý đối với giáo viên trong nhà trường, phần mềm STV còn cho phép quản lý những phần thông tin khác của giáo viên như hồ sơ, lý lịch và quá trình công tác, giúp các nhà trường quản lý giáo viên tốt hơn, thực hiện các công việc tìm kiếm thông tin về giáo viên thuận tiện, nhanh chóng.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=37

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn