Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn Xem thông tin thống kê việc nhập câu hỏi trong cơ sở dữ liệu hiện thời trong iQB 4.0
15/02/2010

Chức năng này cho phép người dùng biết được các thông tin liên quan đến tiến độ nhập câu hỏi trong CSDL hiện thời. Các lệnh thống kê này được phân bổ cho các phần mềm iQB Leo.


Đối với iQB Leo, thực đơn Thống kê bao gồm các lệnh sau:

Đối với iQB Cat, thực đơn Thống kê bao gồm các lệnh sau:

Sau đây là một vài dạng bảng biểu thống kê:

Video hướng dẫn Xem thông tin thống kê việc nhập câu hỏi trong cơ sở dữ liệu hiện thời trong iQB 4.0

Video hướng dẫn Xem thông tin thống kê việc nhập câu hỏi trong cơ sở dữ liệu hiện thời trong iQB 4.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3776

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn