Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

43. Cái cày
26/05/2010

Cái cày là đồ làm ruộng cần nhất. Cái cày của ta dùng còn đơn-sơ lắm, gần hết làm bằng gỗ. Thân cày, náng cày, chỗ tay cầm (seo cày) toàn bằng gỗ cả. Cái bắp cày thì bằng tre hay bằng gỗ. Chỉ có cái lưỡi và cái diệp là bằng sắt mà thôi.


Cái cày tây thì gần hết làm bằng thép cả, và đủ bộ-phận hơn cày ta. Bên Tây nhiều khi lại còn ghép mấy cái cày vào một cái bắp, rồi dùng máy-kéo. Bên ta dùng cày máy không tiện, vì ruộng ta bùn-lầy, lại chia ra từng miếng nhỏ hẹp. Sự cày bừa của ta quanh đi quẩn lại chỉ nhờ sức trâu bò mà thôi.

Giải nghĩa. Diệp cày = một miếng gang hay một miếng sắt để gần liền ở trên cái lưỡi, để khi cày nó lật đất ra hai bên. – Quanh đi quẩn lại = chỉ có thế mà thôi, không có gì khác nữa.

Bài tập


Đặt câu. Tìm những tiếng trong bài mà đặt vào những câu sau này: Đồ làm ruộng của ta còn …..lắm. – Cái……….cày của ta thì nhọn và hẹp. – Cái cày của tây thì các…….đủ hết cả.- Cày của ………..thì kéo bằng ngựa.

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Những đồ làm ruộng của ta cần có những cái gì? – Ta dùng những giống gì để cày bùa?


Có cày ruộng mới có thóc gạoURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3930

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn