Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

52. Làm người phải học
01/06/2010

Ngọc kia chẳng giũa, chẳng mài,
Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi.
Con người ta có khác gì,
Học-hành quí giá, ngu-si hư đời.
Những anh mít-đặc thôi thời,
Ai còn mua chuộc, đón mời làm chỉ.


Đại ý. – Bài này nói người ta không học, thì ngu dốt, chẳng biết nghĩa lý gì. Ví như hòn ngọc dẫu quí, nhưng không giũa, không mài, thì cũng chẳng thành đồ mà dùng được. Vậy người ta ai ai cũng phải học thì mới khôn.

Giải nghĩa.Vô dụng = không dùng được việc gì. – Quí giá = tôn trọng lên. – Hư đời = hỏng cả đời người, chẳng làm được việc gì. – Mít – đặc = dốt chẳng biết một tí gì cả.

Bài tập

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Ngọc mà không giũa thì thế nào? – Người mà có học thì thế nào? – Người mà không học thì thế nào?

Làm người phải họcURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3948

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn