Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

64. Chim sơn-ca (chuyện-chuyện)
09/06/2010

Chim sơn-ca là một thứ chim ở ngoài đồng, mình và lông gần giống như chim sẻ, nhưng mỏ dài và chân nhỏ hơn.

Chim sơn-ca là giống chim hay hót, nhất là về mùa xuân. Thường thường nó vừa bay, vừa hót, càng bay cao, giọng càng véo-von. Tiếng hót to, có khi nó bay thật cao, trông không thấy, mà vẫn nghe tiếng hót.


Chiều đến, lúc mẹ về, gọi các con lại để cho quít thì thấy mất một trái. Mẹ liền hỏi: “Đứa nào lấy quít đây?” Tô đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, lẳng-lặng một lúc, rồi thú ngay rằng: “Thưa mẹ, con”.

Mẹ mắng: “À! Thằng này ăn vụng à! Ăn vụng xấu lắm, từ giờ phải chừa đi. Tao tha cho bận này, vì mày đã biết thú thật mà nhận lỗi”.

Giải nghĩa.Thèm = muốn ăn . – Lẳng-lặng = im không nói gì.

Bài tập

Học tiếng.- Thơ-thẩn, - quả tròn, - thèm rỏ dãi, - đỏ bừng mặt, - lẳng-lặng, - thú thật.

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Thằng Tô chơi một mình ở đâu? – Nó trông thấy gì? – Nó thèm rồi làm gì? – Chiều đến, mẹ nó thấy mất quit, hỏi gì? – Tô thú thật làm sao?


Khi phạm lỗi, nên thú thậtURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3987

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn