Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

74. Da
18/06/2010

Da bọc khắp thân-thể, che-chở cho các cơ-quan ở trong.

Da lại còn có công việc cần hơn nữa.


Khi ta vận-động nhiều, hay mùa nực, ta uống nước, ra nắng, thì thấy mồ-hôi chảy, mồ-hôi chảy, tức là đem những chất vô ích hay chất độc trong mình ra ngoài. Mồ hôi chảy là do những lỗ chân lông rải-rác khắp trên mặt da.

Ta chớ để cho ghét bụi làm lấp những lỗ chân lông lại. Ta phải năng tắm rửa cho sạch sẽ, để cho thông hơi, thì những cơ-quan trong người mới khỏe mạnh.

Giải nghĩa.Cơ-quan ở trong = là nơi thịt, gân, mạch máu, v.v. – Do = bởi đó mà ra. – Năng = luôn luôn.

Bài tập

Học tiếng. – Thân-thể, - cơ-quan, - mồ-hôi, - chất độc, - chân lông.

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Da người ta làm những việc gì? – Lỗ chân lông là gì? – Bởi đâu mà mồ-hôi chảy ra ngoài? – Muốn giữ cho da sạch-sẽ thì ta phải làm gì?

Da phải giữ cho sạchURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4024

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn