Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

75. Người ta cần phải vận-động
18/06/2010

Người Ngô-Phổ hỏi ông Hoa-Đà cái cách giữ vệ-sinh thế nào, ông Hoa-Đà nói rằng: “Người ta phải làm-lụng vận-động luôn, thì ăn uống mới dễ tiêu hóa, huyết mạch mới dễ lưu thông và bịnh tật không sinh ra được.


Cái chìa khóa mà không gỉ, là vì dùng đến luôn. Nước giữa dòng mà không dơ bẩn, là vì chảy luôn. Người ta cũng vậy, có vận-động thì mới khỏe mạnh.”

Người Ngô-Phổ theo lời dạy ấy. Quả-nhiên mỗi ngày một khỏe ra, và sống được ngoại chín mươi tuổi.

Giải nghĩa.Hoa Đà = một người chữa thuốc giỏi đời cổ. – Huyết mạch lưu thông = nói máu chạy luôn trong mạch máu. – Nước giữa dòng = nước ở giữa lòng sông.

Bài tập.

Đặt câu. Tìm những tiếng trong bài mà đặt vào những câu sau này: Người ta phải………luôn thì mới được mạnh . – Khi trong mình thấy …….thì nên gượng mà vận-động cho khỏi. - Nước ở đầm, ở ao…….là vì cứ đứng yên một chỗ, không chảy đi đâu được. – Trẻ con phải……thì mới khỏe mạnh.

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Tại làm sao người ta phải vận-động? – Người không vận-động thì ra thế nào? – Tại sao mà nước chảy luôn không hôi tanh?

Có vận động thì huyết mạch mới lưu-thông.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4029

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn