Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

84. Anh em phải hòa thuận
26/06/2010

Nhà kia có hai anh em hay ganh tị nhau, thường cãi nhau luôn. Người cha thấy thế, mới bảo rẳng: “Các con nghe câu chuyện này: Một hôm, tay trái thấy tay phải(1) việc gì cũng tranh lấy mà làm, mới đem lòng ganh tị và sinh-sự cãi nhau.


Hễ tay phải cầm cái gì, là tay trái giựt lại. Rồi hai tay đánh-đập nhau, đến nỗi cùng bị đau cả. Lúc ấy, đầu mới bảo hai tay rằng: “Chúng bay là anh em chung một máu mủ, chúng bay không biết rằng đứa nọ làm đau đứa kia, tức là làm đau cả mình ư? Và khi anh em đánh nhau như vậy, thì mất cả công việc, còn làm ăn được gì? Chúng bay không nên đánh-đập nhau, phải hòa thuận với nhau”. – Các con ơi, các con cũng như hai bàn tay trong chuyện này. Các con phải biết nhường nhịn nhau và thương yêu nhau mới được ”

Giải nghĩa.Sinh-sự = bày chuyện để gây mối cãi nhau, đánh nhau. – Hòa thuận = hòa là êm đềm; thuận là nhường nhịn .

Bài tập

Học tiếng.Tay trái, – tay phải (tay mặt), - sinh-sự, - ganh tị, - chung một máu mủ, - hòa thuận, - thương yêu.

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Tại làm sao hai anh em cãi nhau? – Một hôm cha kể chuyện gì cho hai anh em nghe? – Hai tay cãi nhau thế nào? – Rồi sinh ra làm sao? – Đầu thấy thế bảo gì? – Ý bài này muốn dạy ta gì?


Anh em như thể chân tayURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4062

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn