Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thầy dạy trò học phép cộng
01/09/2006

Nếu thầy đưa em 2 con thỏ, sau đó lại 2 con thỏ nữa, sau đó lại 2 con nữa thì em sẽ có bao nhiêu con thỏ?...


- Dạ 7 con thỏ.
- Thầy hỏi lại này, trò nghe kỹ nhé: thầy đưa em 2 con thỏ, sau đó lại 2 con thỏ nữa, sau đó lại 2 con nữa thì em sẽ có bao nhiêu con thỏ?
- Dạ 7 con thỏ.
- Bây giờ thầy hỏi khác đi nhé: nếu thầy đưa em 2 quả táo, sau đó lại đưa em 2 quả táo, sau đó lại thêm 2 quả nữa thì em có bao nhiêu quả táo?
- Dạ 6 quả táo.
- (nói to) Trời đất! thế thì vì sao 3 lần thầy đưa em 2 con thỏ mà em lại có 7 con thỏ?
- Dạ vì nhà em đã có 1 con thỏ rồi ạ.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=411

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn