Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

102.Viện Pasteur
12/07/2010

Có lắm bệnh như bệnh dịch hạch, bệnh tả, bệnh chó dại, bệnh lao, do những con sinh-vật rất nhỏ, mắt không trông thấy được, gọi là vi-trùng, mà phát ra. Muốn trị các bệnh ấy, trước phải xem giống vi-trùng nào gây nên, rồi mới tìm thuốc hoặc đề phòng, hoặc để chữa.


Nay tìm được như thế là nhờ có một nhà khoa-học đại-tài người Pháp tên gọi là Pasteur. Chính ông đã tìm ra vi-trùng bệnh chó dại và thuốc trị bệnh ấy; nhờ đó mà cứu được biết bao nhiêu là mạng người. Về sau, các nhà khoa-học mới theo phương-pháp của ông mà tìm ra vi-trùng những bệnh khác. Các ông ấy làm việc trong những sở người ta lấy tên nhà khoa-học Pasteur mà đặt ra viện Pasteur.

Ở Đông-pháp có ba viện Pasteur: một viện Sài-gòn, một viện ở Nha-trang, một viện ở Hà-nội.

Giải nghĩa.Sinh-vật = tên gọi những giống biết ăn, biết uống, hoặc vận-động được, hoặc không , nhưng sinh sản được mà có sống có chết. – Vi-trùng = những con trùng nhỏ. – Phương –pháp = cách thức mình phải tuần tự theo làm một công việc gì.

Học tiếng. – Sinh-vật. – vi –trùng, - phương- pháp, - phòng-bệnh.

Câu hỏi. – Ai tìm thấy ra những vi-trùng bệnh? - Ở Đông-pháp có những viện Pasteur nào?

Ông Pasteur là một nhà khoa-học đại-tài



URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4175

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn