Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Toán 8 - Chương IV - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU
19/10/2010

MỘT SỐ VẬT THỂ TRONG KHÔNG GIAN

Chúng ta đã làm quen với một số hình trong không gian như hình hộp chữ nhật, hình lập phương (h.67), đồng thời cũng gặp trong đời sống hàng ngày một số hình không gian khác (h.68).


Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ):L8_Ch4_h67a.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. (Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer - IE. Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ):L8_Ch4_h67b.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. (Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer - IE. Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ):L8_Ch4_h67c.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. (Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer - IE. Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ):L8_Ch4_h67d.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. (Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer - IE. Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ):L8_Ch4_h67e.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. (Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer - IE. Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Đó là những hình mà các điểm của chúng có thể không cùng nằm trong một mặt phẳng.

A - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG


Bài 1. Hình hộp chữ nhật1. Hình hộp chữ nhật


Hãy quan sát hình 69 :

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ):L8_Ch4_h69.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. (Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer - IE. Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

- Hình 69 cho ta hình ảnh của hình hộp chữ nhật, nó có 6 mặt là những hình chữ nhật.


- Hình hộp chữ nhật có : 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh.


- Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có cạnh chung gọi là hai mặt đối diện và có thể xem chúng là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, khi đó các mặt còn lại được xem là các mặt bên.


- Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là những hình vuông.


Ví dụ. Bể nuôi cá cảnh có dạng một hình hộp chữ nhật (h.70).

2. Mặt phẳng và đường thẳng


?. Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ (h.71a). Hãy kể tên các mặt, các đỉnh và các cạnh của hình hộp.

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ):L8_Ch4_h71.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. (Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer - IE. Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Ta có thể xem :


- Các đỉnh : A, B, C, … như là các điểm.


- Các cạnh : AD, DC, CC’, … như là các đoạn thẳng.


- Mỗi mặt, chẳng hạn mặt ABCD, là một phần của mặt phẳng (ta hình dung mặt phẳng trải rộng về mọi phía).


Đường thẳng qua hai điểm A, B của mặt phẳng (ABCD) thì nằm trọn trong mặt phẳng đó (tức là mọi điểm của nó đều thuộc mặt phẳng).

BÀI TẬP

1. Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.72).

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ):L8_Ch4_h72.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. (Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer - IE. Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

2. ABCD.A1B1C1D1 là một hình hộp chữ nhật (h.73).

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ):L8_Ch4_h73.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. (Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer - IE. Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

a) Nếu O là trung điểm của đoạn CB1 thì O có là điểm thuộc đoạn BC1 hay không ?


b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K có thể là điểm thuộc cạnh BB1 hay không ?


3. Các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 là : DC = 5cm, CB = 4cm, BB1 = 3cm. Hỏi các độ dài DC1 và CB1 là bao nhiêu xentimét ?


4. Xem hình 74a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương.

Tải trực tiếp tệp hình học động:L8_Ch4_h74.ggb

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

Hãy điền thêm vào hình 74b các mũi tên như vậy.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4679

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn