Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Toán 8 - Chương IV - B - HÌNH CHÓP ĐỀU (tiếp)- Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều
22/10/2010

Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

1. Công thức tính diện tích xung quanh

? Vẽ, cắt và gấp miếng bìa như ở hình 123. Quan sát hình gấp được, hãy điền số thích hợp vào chỗ trống (…) ở các câu dưới đây :


Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h123.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

a) Số các mặt bằng nhau trong một hình chóp tứ giác đều là …

b) Diện tích mỗi mặt tam giác là … cm2.

c) Diện tích đáy của hình chóp đều là … cm2

d) Tổng diện tích tất cả các mặt bên của hình chóp đều là … cm2.

Ta có :

Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn:

Diện tích toàn phần của hình chóp bằng tổng của diện tích xung quanh và diện tích đáy.


2. Ví dụ


Hình chóp S.ABC có bốn mặt là những tam giác đều bằng nhau. H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC, bán kính (cm). Biết rằng , tính diện tích xung quanh của hình chóp (h.124).

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h124.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Giải : Dễ thấy S.ABC là hình chóp đều. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC là

BÀI TẬP

40. Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm.

Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

41. Vẽ, cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 125 để được hình chóp tứ giác đều.

a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau ?

b) Sử dụng định lí Py-ta-go để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác.

c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp đều này là bao nhiêu ?

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h125.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h126a.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h126b.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h126c.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4695

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn