Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Toán 8 - Chương IV - ÔN TẬP CHƯƠNG IV
22/10/2010

A -Câu hỏi

1. Hãy quan sát phần trong của lớp học rồi chỉ ra :

a) Các đường thẳng song song với nhau.

b) Các đường thẳng cắt nhau.


c) Các mặt phẳng song song với nhau.

d) Các đường thẳng vuông góc với nhau.

e) Các đường thẳng vuông góc với các mặt phẳng.

f) Các mặt phẳng vuông góc với nhau.

2. a) Hình lập phương có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh ? Các mặt là những hình gì ?

b) Hình hộp chữ nhật có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh ?

c) Hình lăng trụ đứng tam giác có mấy cạnh, mấy đỉnh, mấy mặt ?

3. Hãy gọi tên các hình chóp theo những hình vẽ dưới đây :

Hình 138-140

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h138-140.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH HỘP, HÌNH CHÓP ĐỀU

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h141a.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h141b.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

B - Bài tập

51. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của lăng trụ đứng có chiều cao h và đáy lần lượt là :

a) Hình vuông cạnh a.

b) Tam giác đều cạnh a.

c) Lục giác đều cạnh a.

d) Hình thang cân, đáy lớn là 2a, các cạnh còn lại bằng a.

e) Hình thoi có hai đường chéo là 6a và 8a.

52. Tính diện tích toàn phần của thanh gỗ như ở hình 142 (mặt trước, mặt sau của thanh gỗ là những hình thang cân, bốn mặt còn lại đều là những hình chữ nhật, cho biết .

Hình 142

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h142.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

53. Thùng chứa của xe ở hình 143 có dạng lăng trụ đứng tam giác, các kích thước cho trên hình. Hỏi dung tích của thùng chứa là bao nhiêu ?

Hình 143

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h143.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

54. Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày 3cm, bề mặt của tấm bê tông có các kích thước như ở hình 144.

Hình 144

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h144.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

a) Số bê tông cần phải có là bao nhiêu ?

b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để chở số bê tông, nếu mỗi xe chứa được 0,06 m3 ?

(Không tính số bê tông dư thừa hoặc rơi vãi).

55. A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau :

Hình 145

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h145.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

56. Một cái lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác (với các kích thước trên hình 146).

Hình 146

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h146.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

a) Tính thể tích khoảng không ở bên trong lều.

b) Số vải bạt cần phải có để dựng lều đó là bao nhiêu ?

(Không tính các mép và nếp gấp của lều).

57. Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều sau đây (h.147 và h.148), .

Hướng dẫn : Hình chóp L.EFGH cũng là hình chóp đều

Hình 147

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h147.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Hình 148

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h148.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

58. Có một khối gỗ hình lập phương cạnh 9cm. Người ta đục ba “lỗ vuông” xuyên thủng khối gỗ như hình 149.

a) Tìm thể tích của khối gỗ còn lại.

b) Tìm tổng diện tích của tất cả các mặt (ngoài lẫn trong) của khối gỗ.

Hình 149

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h149.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

Hình 150

Tải trực tiếp tệp hình học động (Nhấn chuột phải chọn Save Target As ): L8_Ch4_h150.cg3

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình. ( Nếu không xem được hình ảnh hiển thị xin vui lòng cài đặt Cabri 3D Plugin: Cabri3D_Plugin_212b_Win.exe )

59. Tính thể tích của hình cho trên hình 150 với các kích thước kèm theo.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4703

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn