Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các chức năng và tính năng cơ bản của phần mềm TKBU
04/10/2006

TKBU 1.0 là phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu cho các nhà trường Đại học & Cao đẳng. Toàn bộ hệ thống thực đơn, giao diện, thanh công cụ được thiết kế một cách chuyên nghiệp và Việt hóa hoàn toàn. Phần mềm cho phép Quản lý chi tiết toàn bộ Chương trình đào tạo Khung cũng như Chi tiết của tất cả các Hệ, Ngành, Chuyên ngành đào tạo hiện có của nhà trường. Sau đây là mô tả các tính năng chính của phần mềm này.


1. Toàn bộ hệ thống thực đơn, giao diện, thanh công cụ được thiết kế một cách chuyên nghiệp và Việt hóa hoàn toàn.

2. Phần mềm cho phép nhập toàn bộ các dữ liệu đầu vào chuẩn của mô hình TKB và thực hiện tất cả các công việc chính của phòng đào tạo chuẩn bị cho Thời khóa biểu như Quản lý Chương trình đào tạo, Nhập Phân công giảng dạy, Tự động in Bảng báo dạy, nhập yêu cầu giáo viên và kế hoạch ngày nghỉ trong năm học của nhà trường.

3. Phần mềm cho phép Quản lý chi tiết toàn bộ Chương trình đào tạo Khung cũng như Chi tiết của tất cả các Hệ, Ngành, Chuyên ngành đào tạo hiện có của nhà trường. Các thông tin này, trước hết có tác dụng tự động sinh bảng PCGD cho các lớp học niên chế, sau nữa, nó giúp ích cho Ban giám hiệu nhà trường quản lý hữu hiệu các ngành, nghề và môn học của toàn trường.

4. Các đối tượng thông tin quản lý của phần mềm bao gồm: Hệ đào tạo, Ngành, Chuyên ngành, Môn học và Học phần, phân bổ thời lượng cho từng học kỳ, danh sách Khoa, Bộ môn và Giáo viên nhà trường, hệ thống các Vị trí, Toà nhà, Hội trường được thống kê đầu đủ, danh sách các lớp học theo niên chế và lớp học theo Tín chỉ, hệ thống các lớp Tách và lớp Ghép được mô tả như các đối tượng chính cùng với bảng PCGD. Tóm lại phần mềm TKBU được thiết kế cho hầu như toàn bộ các mô hình đào tạo hiện có của các nhà trường Đại học tại Việt Nam, kể cả các mô hình trường Sĩ quan và Học viện quân đội.

5. Phần mềm cho phép xếp Thời khóa biểu nhà trường theo từng Học kỳ. Mỗi Thời khóa biểu là một tệp (File) trên đĩa. Tệp này khá nhỏ, gọn có thể sao chép dễ dàng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của các nhà trường.

6. Thời khóa biểu các nhà trường có thể được biểu diễn theo 2 kiểu: kiểu Thời khóa biểu theo ngày/học kỳ và Thời khóa biểu theo tuần/học kỳ. Toàn bộ dữ liệu Thời khóa biểu của tất cả các lớp, các giáo viên và các hội trường được thể hiện hầu như tức thời trên màn hình. Phần mềm cho phép xem, xếp thời khóa biểu với giới hạn tối đa là 2000 giáo viên, 500 lớp học, 500 hội trường và 1500 môn học.

7. Một trong những tính năng đặc biệt nhất của phần mềm là biến màn hình máy tính thành một công cụ vô cùng tiện lợi trợ giúp người xếp Thời khóa biểu. Với hơn 50 công cụ đã được tạo sẵn, người dùng có khả năng quan sát, xếp, di chuyển, sao chép, ...trong khi làm việc với dữ liệu trên thời khóa biểu. Người dùng có thể làm việc trên một trong 3 màn hình TKB chính là LỚP HỌC, GIÁO VIÊN, HỘI TRƯỜNG.

8. Phần mềm cho phép in thông tin Thời khóa biểu dưới hơn 100 dạng khác nhau, từ thông tin dữ liệu từ điển, danh sách giáo viên, lớp học, hội trường, dữ liệu thời khóa biểu lớp, hội trường, giáo viên đến các thông tin tổng hợp, kết xuất dữ liệu từ thời khóa biểu. Với tính năng này, phần mềm trở thành một công cụ mạnh giúp cho các cấp lãnh đạo nhà trường biết được các thông tin chi tiết nhất về tình hình học tập, giảng dạy của giáo viên và sinh viên trong nhà trường.

9. Toàn bộ dữ liệu Thời khóa biểu nhà trường có thể dễ dàng chuyển lên Web dưới dạng HTML cho phép giáo viên, học sinh quan sát được thời khóa biểu từ xa qua mạng nội bộ hoặc Internet. Chức năng này thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt của việc Tin học hóa công việc xếp Thời khóa biểu.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=472

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn