Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình bài toán Thời khóa biểu Học viện kỹ thuật Quân sự - phần IV
05/10/2006

IV. Các tính năng cơ bản của TKBU phiên bản 1.0

Sau đây là mô tả các tính năng chính của bản TKBU 1.0:

4.1. Phần mềm làm việc độc lập với dữ liệu Thời khóa biểu

4.2. Nhập và lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến Thời khóa biểu

4.3. Chức năng Quản lý Chương trình đào tạo

4.4. Nhập, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy năm học

4.5. Xem, nhập, điều chỉnh, xếp Thời khóa biểu

4.6. In ấn, truy vấn Thời khóa biểu


4.1. Phần mềm làm việc độc lập với dữ liệu Thời khóa biểu

- Thời khóa biểu học kỳ là một tệp dữ liệu *TKB độc lập. Sau khi xếp xong, các tệp này có thể sao chép đến các khoa, bộ môn, hệ, giáo viên để xem, in TKB cho từng lớp, giáo viên, hội trường.

- Phần mềm sẽ cho phép chế độ nhập dữ liệu TKB phân tán, sau đó tích hợp dữ liệu tại một máy chính tại ban kế hoạch Phòng Đào tạo.

- Tệp dữ liệu khá nhỏ (khoảng 2MB) có thể sao lưu và lưu trữ an toàn.

- Các tệp dữ liệu Thời khóa biểu có thể dùng lại nhiều lần cho các học kỳ tiếp theo.

Về đầu trang

4.2. Nhập và lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến Thời khóa biểu

- Toàn bộ thông tin liên quan đến TKB (4 loại dữ liệu đã nêu: dữ liệu từ điển, dữ liệu chính, dữ liệu PCGD và dữ liệu Thời khóa biểu) đều được nhập và lưu trữ trong phần mềm. Ngoài các dữ liệu đã nhập, người dùng không phải tham chiếu đến bất cứ loại dữ liệu nào khác.

- Hai loại dữ liệu: dữ liệu từ điển và dữ liệu chính TKB là những dữ liệu ít thay đổi có thể nhập một lần và sử dụng cho nhiều lần xếp TKB tiếp theo.

Về đầu trang

4.3. Chức năng Quản lý Chương trình đào tạo

Chức năng “quản lý” chương trình đào tạo đã được thiết kế khá mạnh trong phần mềm:
Cho phép xem, điều chỉnh, in ấn toàn bộ thông tin của một hệ, một ngành hoặc một chuyên ngành. Các thông tin này dùng để khởi tạo tự động các bảng PCGD của lớp học.

Tuy nhiên chú ý rằng chức năng "Quản lý" chương trình đào tạo hiện có trong phần mềm TKBU chưa là là chức năng quản lý hoàn chỉnh. Phần mềm còn phải tiếp tục nâng cấp để chức năng này thực sự đáp ứng đầy đủ bài toán Quản lý toàn bộ chương trình đào tạo của nhà trường.

Về đầu trang

4.4. Nhập, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy năm học

- Nhập bảng PCGD chi tiết cho từng lớp học. In bảng PCGD (nội dung huấn luyện) cho từng lớp.

- In bảng báo dạy cho từng bộ môn hoặc từng khoa.

- Nhập phân công giáo viên sau khi các bộ môn điền xong bảng báo dạy.

- Xem, điều chỉnh bảng PCGD bất cứ lúc nào.

- Khởi tạo, điều chỉnh các lớp ghép và lớp tách.

- Nhập kế hoạch ngày nghỉ trong năm học hiện thời của toàn trường.

- Nhập yêu cầu ràng buộc nghỉ của giáo viên.

Về đầu trang

4.5. Xem, nhập, điều chỉnh, xếp Thời khóa biểu

- Đây là chức năng chính, cơ bản và quan trọng nhất của phần mềm TKBU. Phần mềm cho phép xếp ô TKB bao gồm bất kỳ từ 1 đến 6 tiết.

- Cho phép xem, nhập, xếp, điều chỉnh thời khóa biểu ngay trên màn hình bằng bàn phím và chuột.

- Mô phỏng tư duy xếp thời khóa biểu của con người.

- Quan sát rộng và đồng thời các thời khóa biểu LỚP HỌC, GIÁO VIÊN & HỘI TRƯỜNG.

Về đầu trang

4.6. In ấn, truy vấn Thời khóa biểu

Phần mềm cho in ấn và truy vấn dữ liệu theo nhiều dạng khác nhau. Các lệnh in có thể chia thành 6 nhóm sau đây:

Nhóm 1: toàn bộ các danh sách dữ liệu từ điển và dữ liệu chính của nhà trường bao gồm: Vị trí, toà nhà, hội trường, khoa, bộ môn, hệ đào tạo, ngành đào tạo, chuyên ngành đào tạo, danh sách lớp, giáo viên, môn học khung, môn học thường.

Nhóm 2: toàn bộ các dữ liệu chính của nhà trường, in ra với nhiều bộ lọc và sắp xếp theo thứ tự yêu cầu của người sử dụng. Các dữ liệu chính có thể in bao gồm: giáo viên, lớp học, hội trường và môn học.

Nhóm 3: in ấn các thông tin chính liên quan đến Chương trình đào tạo.

Nhóm 4: In ấn thông tin của Kế hoạch giảng dạy bao gồm Bảng PCGD lớp học, Mẫu báo dạy, bảng báo dạy cho bộ môn và từng giáo viên.

Nhóm 5: in ấn toàn bộ dữ liệu Thời khóa biểu bao gồm Thời khóa biểu chi tiết của từng lớp, giáo viên, hội trường.

Nhóm 6: bao gồm các thông tin truy vấn Thời khóa biểu như thống kê chi tiết tải giảng dạy của từng giáo viên và các khoa, bộ môn.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=476

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn