Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các phát triển mới của bộ phần mềm GeoMath 6-12 phiên bản 1.5
28/02/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty School@net sắp nâng cấp bộ phần mềm Bài giảng hình học GeoMath 6 - 12 lên phiên bản tiếp theo 1.5. Bài viết này sẽ mô tả tóm tắt các phát triển mới của phiên bản mới này của phần mềm GeoMath6-12.


1. Các tệp *.gmath được nâng cấp tồn tại độc lập với CSDL GDL

Trong phiên bản đầu tiên GeoMath 1.0, các tệp *.gmath được thiết kế nhỏ, gọn và không chứa các đối tượng hình học nhúng đi kèm. Trong mô hình này, các tệp *.gmath có ưu điểm là rất nhỏ, gọn nhưng nhược điểm là phụ thuộc vào CSDL GDL (CSDL các đối tượng hình học). Một nhược điểm nữa là người dùng chỉ được phép chọn các đối tượng hình học có sẵn trong CSDL để nhúng vào tệp *.gmath.

Trong phiên bản mới, các tệp *.gmath đã được nâng cấp và tồn tại độc lập hoàn toàn với CSDL các đối tượng hình học. Tính năng rất mạnh này sẽ được mô tả kỹ hơn trong các phần viết tiếp theo.


2. Nâng cấp giao diện trình diễn bài giảng hợp lý và thuận tiện hơn cho việc trình diễn các hình hình học

Giao diện trình diễn các bài giảng hình học có một cải tiến nhỏ đáng kể trong phiên bản mới 1.5 này. Hình ảnh sau đây cho chúng ta thấy rõ sự nâng cấp này.

Mỗi trang Math Page sẽ hiện ra trên màn hình theo từng trang có kích thước tương tự các slide trình chiếu. Điều này sẽ làm cho việc thiết kế và trình chiếu các trang bài giảng được dễ dàng và thuận tiện hơn.

Cửa sổ trình diễn và thể hiện các đối tượng hình học động cũng được cải tiến mới như hình ảnh sau đây đã chỉ ra.

Toàn bộ các nút điều khiển nội dung thể hiện sẽ hiện ở phía trên bên phải màn hình. Các thông tin thuộc tính chính của đối tượng hình học bao gồm Thông tin môn học (Subject Notes), Thông tin giáo viên (Teacher Notes) và Hướng dẫn (Guide) sẽ được thể hiện như những cửa sổ nhỏ độc lập trên màn hình như hình dưới đây.

Người dùng có thể bật, tắt các cửa sổ thông tin này một cách dễ dàng.


3. Cho phép thay đổi toàn bộ thông tin thuộc tính của các đối tượng hình học nhúng trong bài giảng

Một trong những phát triển đột phá của bản nâng cấp lần này là người dùng có quyền thay đổi chi tiết các thông tin thuộc tính của các đối tượng hình học đã nhúng trong tệp *.gmath. Trong phiên bản trước đây người dùng không thể thực hiện được điều này.

Chúng ta hãy quan sát hình ảnh dưới đây.

Đặc biệt người dùng có thể mở và sửa trực tiếp lên tệp hình học gốc đã nhúng trong tệp *.gmath để sửa trực tiếp hình hình học này.


4. Cho phép người dùng khởi tạo trực tiếp các tệp hình học và nhúng vào trang bài giảng

Một nâng cấp rất mạnh nữa của phần mềm trong lần phát hành này là người dùng có thể nhúng vào trang bài giảng các tệp hình học không có trong CSDL các đối tượng hình học có sẵn của phần mềm.

Chức năng này dành cho các giáo viên có khả năng nâng cao hơn về tin học, đã sử dụng thành thạo các phần mềm hình học động như Geogebra, C.A.R, Cabri3D có thể tạo ra cho mình các tệp hình học độc lập và sau đó nhúng vào bài giảng của mình tại vị trí bất kỳ theo ý muốn.

Để làm được việc này, giáo viên cần tạo ra các tệp và thông tin sau đây:

- Tệp hình học gốc muốn nhúng vào bài giảng. Chỉ cho phép tạo và nhúng 3 loại tệp sau:

Geogebra *.ggb, C.A.R *.zir, Cabri3D *.cg3.

- Tệp hình ảnh tương ứng (tệp dạng *.jpg).

- Các thông tin thuộc tính như Tên đối tượng, Kiến thức môn học, Thông tin giáo viên và Hướng dẫn sử dụng.


5. Bổ sung thêm 1 số công cụ hình học mới trong CSDL GDL

CSDL các đối tượng hình học trong tất cả các phần mềm GeoMath 6 - 12 có bổ sung thêm mới một số công cụ 2D và 3D mới.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5138

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn