Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình và phân loại câu hỏi trong phần mềm iQB 5.0
22/09/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Phần mềm iQB 5.0 đã mở rộng phân loại câu hỏi kiểm tra trên thực tế thành 7 loại câu hỏi gốc. Để các GV và HS hiểu rõ hơn về mô hình câu hỏi này, tôi sẽ mô tả chi tiết trong bài viết này phân loại và cấu trúc câu hỏi trong Ngân hàng CSDL của phần mềm iQB phiên bản 5.0.


1. Phân loại câu hỏi trong iQB

Mô hình phân loại câu hỏi trong bộ phần mềm iQB được mô tả sơ bộ trong sơ đồ dưới đây.

Theo sơ đồ trên, mô hình hệ thống các câu hỏi của CSDL sẽ được chia thành 2 loại: câu hỏi ngắn và câu hỏi dài (phức tạp). Mỗi câu hỏi dài lại bao gồm nhiều câu hỏi phụ. Mỗi câu hỏi phụ sẽ tương đương với một câu hỏi ngắn.

Có 7 loại câu hỏi (ngắn hoặc phụ) được thiết kế chính trong phần mềm dùng làm mẫu để nhập thông tin câu hỏi. Các câu hỏi này được ký hiệu lần lượt là Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7.

Các câu hỏi dạng Q1, Q2, Q3 thuộc kiểu trắc nghiệm.

Các câu hỏi dạng Q4, Q5 thuộc kiểu tự luận.

Câu hỏi dạng Q6 thuộc kiểu điền khuyết.

Câu hỏi dạng Q7 thuộc kiểu cặp đôi.

2. Mô tả chi tiết các loại câu hỏi

Sau đây là mô tả chi tiết 7 dạng câu hỏi trên với mô tả và ví dụ cụ thể.

Câu hỏi

Mô tả

Ví dụ

Sinh câu hỏi trong đề kiểm tra

Q1

Trắc nghiệm

- Câu hỏi ngắn hoặc là một SubTask.

- Câu hỏi dạng trắc nghiệm, nội dung và đáp án lưu cùng nhau (trong trường Content, có thể có 1 hoặc nhiều đáp án đúng.

- Mỗi phần tử là một câu hỏi hoàn chỉnh.

Nội dung:

Tên nào trong các danh từ sau là tên một tỉnh của Việt Nam?

A. Việt Bắc

B. Miền Trung

C. Tây nguyên

D. Cà Mau.

Đáp án đúng: D

Nội dung câu hỏi đã hoàn chỉnh, đã cố định. Câu hỏi trong đề kiểm tra trùng với câu hỏi có trong CSDL.

Q2

Trắc nghiệm

- Câu hỏi ngắn hoặc là một SubTask.

- Câu hỏi dạng trắc nghiệm, nội dung và đáp án lưu riêng rẽ, loại Đáp án tường minh. Có thể có một hoặc nhiều đáp án đúng.

- Mỗi phần tử là một câu hỏi hoàn chỉnh.

Nội dung:

Hãy tìm phần tử tiếp theo hợp lý của dãy các số sau đây:

15576975?

Đáp án:

SL đáp án = 4

đáp án 1 = ‘57’Acorrect1 = False

đáp án2 = ‘97’Acorrect2 = False

đáp án 3 = ‘85’Acorrect3 = True

đáp án4 = ‘45’Acorrect4 = False

Khi sinh câu hỏi, phần mềm sẽ ghép phần nội dung và phần đáp án tạo thành 1 câu hỏi hoàn chỉnh. Các đáp án được ghép một cách ngẫu nhiên. Lệnh trộn và hoán vị đề kiểm tra có thể xáo trộn các đáp này nhiều lần.

Q3

Trắc nghiệm

- Phải là một câu hỏi ngắn.

- Câu hỏi dạng trắc nghiệm, nội dung và đáp án lưu riêng rẽ. Các đáp án được lưu riêng thành 2 loại: các đáp án đúng và các đáp án sai.

- Mỗi phần tử không là một câu hỏi hoàn chỉnh, khi khởi tạo TEST, các câu hỏi loại này sẽ được tự động chuyển đổi sang dạng câu hỏi Q2.

Nội dung:

Các từ nào dưới đây có liên quan đến CNTT?

Các đáp án đúng:

- Computer - Virus - Programming - Algorithm

Các đáp án sai:

- Politics - History - Company - Unify - Mathematics

Khi sinh câu hỏi, phần mềm sẽ tự động ghép 1 phương án đúng và 3 phương án sai tạo thành 1 câu hỏi trắc nghiệm dạng Q2 trong đề kiểm tra.

Q4

Tự luận

- Câu hỏi dạng Tự luận.

- Dạng câu hỏi với Đáp án tường minh, có nghĩa là các đáp án được cố định hoặc là SỐ hoặc là CHỮ.

Nội dung:

Điền từ đúng vào các vị trí trống trong bài thơ sau đây:

Tháp ..(1)... đẹp nhất hoa ..(2)..

Việt Nam ..(3)... nhất có ..(4)... Bác Hồ

Đáp án:

đáp án 1 = ‘mười’

đáp án 2 = ‘sen’

đáp án 3 = ‘đẹp’

đáp án 4 = ‘tên’

Dạng câu hỏi tự luận này cho phép học sinh nhập đáp số trực tiếp từ bàn phím.

Q5

Tự luận

- Câu hỏi dạng Tự luận.

- Dạng câu hỏi với Đáp án không tường minh, có nghĩa là đáp án, trả lời chỉ có thể mô tả bằng chữ và không dùng để tự động so sánh hoặc chấm điểm được.

Nội dung:

Tìm a để phương trình sau có 4 nghiệm:

(x-1)2 = 2|x-a|

Đáp án:

½ < a < 3/2 và a ¹ 1

Dạng câu hỏi tự luận này không cho phép làm kiểm tra trực tuyến.

Q6

Điền khuyết

- Một dạng câu hỏi mới trong phần mềm.

- Câu hỏi điền khuyết là loại câu hỏi trong đó người dùng cần điền vào một câu, đoạn văn còn khuyết một vài chỗ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Các vị trí còn khuyết sẽ hiện trên màn hình bằng các dấu "...".

Ví dụ:

Mường <...>, <...> Cúm, Him <...> Hoa mơ lại <...>, vườn cam lại <...>

1. Thanh

2. Hồng

3. Lam

4. Trắng

5. Vàng

Khi sinh câu hỏi, phần mềm sẽ tự động hoán vị thứ tự các đáp án để thể hiện trên màn hình. Học sinh làm bài bằng cách kéo thả các đáp án này vào các vị trí còn thiếu trong câu hỏi.

Q7

Cặp đôi

- Một dạng câu hỏi mới trong phần mềm.

- Câu hỏi cặp đôi là loại câu hỏi có nội dung bao gồm n cặp thông tin, người dùng có nhiệm vụ nhận dạng và ghép n cặp thông tin này một cách chính xác nhất.

Thông thường câu hỏi dạng này sẽ đưa ra 4 cặp thông tin được thể hiện trên màn hình (hoặc trên giấy, bảng), nhiệm vụ của người làm bài là nhận dạng các thông tin nào ở bên phải sẽ tương ứng với thông tin tương ứng ở bên trái.

Ví dụ:

Hãy tìm và ghép các cặp thông tin sau:

(A) Hà Nội(A) Thủ đô của Trung Quốc

(B) Bắc Kinh(B) Thủ đô của Lào

(C) Viên chăn (C) Thủ đô của Triều Tiên

(D) Bình Nhưỡng (D) Thủ đô của Việt Nam

Khi sinh câu hỏi, phần mềm sẽ tự động hoán vị thứ tự các giá trị của bộ thông tin thứ 2. Học sinh làm câu hỏi này bằng cách dùng chuột kéo thả tạo các vạch nối từ dãy các thông tin ở cột 1 sang dãy thông tin tại cột thứ hai.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5599

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn