Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình sử dụng bộ phần mềm iQB 5.0 trong các nhà trường phổ thông Việt Nam. Phần 4: mô hình quản lý phân tán
27/09/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường


3. Mô hình quản lý phân tán

Mô hình quản lý phân tán cũng gần giống mô hình bán tập trung, tuy nhiên có một vài khác biệt cơ bản.

Trong mô hình quản lý phân tán, nhà trường vẫn cần thiết lập một phòng máy có nhiệm vụ quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi trong nhà trường. Tuy nhiên toàn bộ việc nhập dữ liệu nhà trường sẽ giao cho các bộ môn và GV thực hiện. Khi nhập xong các GV sẽ bàn giao các CSDL này cho nhà trường.

Trong mô hình quản lý này, nhà trường chỉ lưu trữ các bản copy CSDL, các bản CSDL gốc sẽ được các bộ môn và giáo viên lưu trữ.

Khi thu lại các bản copy CSDL này, nhà trường vẫn có thể tạo lập và điều chỉnh các mẫu đề kiểm tra có trong CSDL này và sử dụng các mẫu này để khởi tạo các đề kiểm tra dùng chung trong toàn trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5611

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn