Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Vì sao IQ Test 2.0 và Trắc nghiệm Giao thông cần thiết cho mỗi gia đình, mỗi học sinh và cả mỗi người lớn nữa?
15/12/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường mới phát hành hai phần mềm rất mới, đó là phần mềm Kiểm tra trắc nghiệm IQ Test 2.0 và phần mềm kiểm tra luật giao thông đường bộ Trắc nghiệm Giao thông.


Hai phần mềm mới này có gì đặc biệt? Và vì sao chúng tôi khuyên mỗi gia đình, mỗi học sinh và mỗi người lớn cần có các phần mềm này?

Ngay bây giờ tôi sẽ giải đáp các câu hỏi trên.

1. Đây là hai phần mềm rất đặc biệt: vì cả hai phần mềm này đều là những bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính theo các mức độ và kiến thức khác nhau.

- Trắc nghiệm trí tuệ IQ: Mọi người chúng ta đều đã biết về khái niệm Trí tuệ IQ và đều mong muốn thử sức mình xem "IQ của mình" cao thấp thế nào. Phần mềm IQ Test 2.0 chính là cái mà bạn đang cần. Phần mềm sẽ tạo ra các đề kiểm tra trắc nghiệm trí tuệ IQ ngay trên màn hình, bạn làm bài kiểm tra này rất đơn giản chỉ bằng cách click chuột và phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả sau khi kết thúc mỗi lần kiểm tra.

Giao diện của màn hình kiểm tra trắc nghiệm IQ có khuôn dạng như sau:


- Trắc nghiệm về luật giao thông đường bộ Việt Nam: Tìm hiểu luật giao thông đường bộ Việt Nam đang là nhu cầu bức xúc cần tìm hiểu của toàn xã hội chúng ta. Phần mềm Trắc nghiệm Giao thông chính là phần mềm mà mỗi người Việt Nam đều cần hiện nay. Với phần mềm này, bạn dễ dàng tự kiểm tra kiến thức về luật giao thông đường bộ, đặc biệt là các biển báo giao thông đường bộ khi bạn lưu thông trên đường nhìn thấy. Với phần mềm này bạn có thể kiểm tra bao nhiêu lần tùy ý, các câu hỏi không bao giờ lặp lại.

2. Một đặc điểm rất đặc biệt của hai phần mềm này là đều sử dụng công nghệ AQB - Automatic Question Bank - ngân hàng câu hỏi tự động để sinh các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức trong phần mềm.

Mô hình AQB có các ưu điểm tuyệt đối như sau:

- Đó là mô hình mà câu hỏi đuợc sinh tự động hoàn toàn trong quá trình tạo bài kiểm tra. Do tính ngẫu nhiên của cách chọn, các câu hỏi được sinh ra bởi AQB sẽ không bao giờ biết trước được đáp án và sẽ rất đa dạng, không bao giờ lặp lại. Tính năng này sẽ bảo đảm cho các bài kiểm tra trắc nghiệm sinh bởi công nghệ AQB sẽ không bao giờ lặp lại, nhàm chán.

- Trong mô hình AQB, tất cả các câu hỏi đều là mở và có thể dễ dàng bổ sung, nâng cấp trong tương lai. Tính năng này làm cho tất cả các phần mềm tương ứng sẽ có cơ hội nâng cấp phát triển rất nhiều trong tương lai.

Ví dụ chúng ta hãy cùng quan sát một câu hỏi trắc nghiệm sau trong phần mềm IQ Test 2.0.

Nội dung của câu hỏi này được sinh hoàn toàn tự động từ một thuật toán đặc biệt của phần mềm khi sinh tự động dãy số có qui luật trên.

3. Với các phần mềm IQ Test 2.0Trắc nghiệm Giao thông, người dùng có rất nhiều lựa chọn cho việc kiểm tra kiến thức của mình. Như vậy phần mềm sẽ phù hợp với nhiều lứa tuổi và phù hợp với nhiều loại người dùng khác nhau.

- Với phần mềm IQ Test 2.0, người dùng có 5 lựa chọn cho 5 mức kiểm tra trí tuệ IQ, từ dễ đến khó.


- Với phần mềm Trắc nghiệm Giao thông, người dùng cũng có 5 lựa chọn cho 5 kiểu kiểm tra kiến thức về Luật Giao thông như sau:


4.Một đặc điểm, hay một chức năng rất đặc biệt nữa của 2 phần mềm IQ Test 2.0Trắc nghiệm Giao thông là chức năng in ra giấy hoặc tệp DOC các đề kiểm tra trắc nghiệm này. Chức năng này sẽ làm cho các phần mềm này sẽ trở nên rất hấp dẫn và hữu ích trên thực tế vì không phải ai cũng có thời gian làm bài ngay trên máy tính. In đề ra giấy sẽ giúp cho nhiều người khác nữa cùng làm bài kiểm tra trắc nghiệm offline, ở nhà hay cơ quan, mà không cần máy tính.

Sau khi nộp bài nhớ nháy vào nút trong cửa sổ nhận kết quả kiểm tra sau đây:


Chúng ta sẽ vào được chức năng cho phép xem, in ấn hay chuyển ra DOC File các bài kiểm tra này.


Muốn chuyển ra DOC file nháy vào nút trên thanh công cụ, sau đó phần mềm yêu cầu nhập tên DOC file cần ghi ra.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5867

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn