Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 9
23/01/2012

A.

Peter was eight and a half years old, and he went to a school near his house. He always went there and came home on foot, and he usually go back on time, but last Friday he came home from school late. His mother was in the kitchen, and she saw him and said to him, "why are you late today, Peter?"


"My teacher was angry and - sent me to the headmaster after our lessons". Peter answered.

"To the headmaster?" his mother said. "Why did she send you to him?"

"Because she asked a question in the class", Peter said "and none of ther children gave her the answer except me".

His mother was angry. "But why did the teacher send you to the headmaster then? Why didn't she send all the other stupid children?" she asked Peter.

"Because her question was "Who put glue o­n my chair?" Peter said.

B.

Peter mới 8 tuổi rưỡi. Nó đi học gần nhà. Nó thường đi bộ cả đi lẫn về nhưng bao giờ cũng về nhà đúng giờ. Hôm thứ sáu tuần trước Peter đi học về muộn. Mẹ nó đang ở trong bếp, trông thấy nó, hỏi: "Tại sao hôm nay con về muộn hả Peter?"

"Cô giáo con nổi giận và lúc hết giờ cô dẫn con lên gặp thầy hiệu trưởng". Peter trả lời.

"Gặp thầy hiệu trưởng ư?" mẹ nó hỏi. "Tại sao cô giáo lại bắt con gặp thầy hiệu trưởng?"

"Vì trong giừo học cô có đặt một câu hỏi "Peter trả lời "không đứa nào trả lời được câu hỏi ấy, trừ con".

Mẹ Peter rất giận dữ "thế thì tại sao cô lại dẫn mày lên thầy hiệu trưởng? Tại sao không dẫn bọn ngu ngốc kia lên?"

"Bởi vì câu hỏi là "em nào đổ hồ lên ghế của cô?" Peter trả lời.

C. Chú thích:

Câu hỏi phủ định:

Why didn't you do that

D. Bài tập

WHICH OF THESE SENTENCES ARE TRUE (T)AND WHICH ARE FALSE (F)? WRITE T OR F IN THE BOXES.

1. Peter was seven years old.

2. Peter usually come home late.

3. o­nly Peter answered the teacher's question.

4. All children put glue o­n the teacher's chair.

5. Peter put glue o­n the teacher's chair.

6. The teacher was angry about the glue.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6000

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn