Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi và bài tập hình học dành cho giáo viên. Bài 2. Góc. Góc kề và góc đối diện
23/02/2012

Jarov, Margolite, Skopec. Người dịch: Bùi Việt Hà

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bài 2. Góc. Góc kề và góc đối diện

12. Hãy vẽ:

1) một góc mở phẳng với đỉnh là một điểm cho trước.

2) một góc đầy (phẳng) với đỉnh là một điểm cho trước.


13. Hãy viết ra để mô tả:

1) Góc A không nhỏ hơn góc B.

2) Góc A không lớn hơn góc B.

3) Góc A không bằng góc B.

14. Kẻ 3 tia cùng xuất phát từ một điểm. Hãy kể và chỉ ra tất cả các góc thu được từ các tia nói trên. Có bao nhiêu góc như vậy? Tổng các góc này bằng bao nhiêu?

15. Cho trước một góc tạo bởi 2 tia. Cần xoay 1 tia như thế nào để góc mới thu được cùng với góc ban đầu:

1) Tạo thành một đường thẳng.

2) Tạo thành chỉ 1 tia.

3) Tạo thành một góc vuông.

16. Cho trước một góc, hãy dựng đường phân giác của góc này.

17. Kim đồng hồ tạo ra một góc như thế nào:

1) kim giờ sau 2 tiếng?

2) kim phút sau nửa tiếng?

18. Trong thời gian từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, các kim giờ, kim phút của đồng hồ đã bao nhiêu lần tạo thành một góc mở phẳng?

19. Hãy vẽ trên giấy lần lượt một góc nhọn, góc tù và góc mở phẳng. Với mỗi góc đó hãy gấp giấy và kẻ đường chia đôi, chia làm bốn phần bằng nhau của góc ban đầu.

20. Trên một tờ giấy hãy kẻ một đường thẳng bất kỳ. Hãy gấp tờ giấy lại theo đường kẻ này. Sau đó hãy gấp giấy một lần nữa sao cho hai đường gấp cũ trùng với nhau. Khi mở ra ta sẽ thấy các đường gấp tạo thành 4 góc. Chứng minh rằng các góc này đều là vuông.

21. Trên giấy vẽ một số đường thẳng bất kỳ. Em hãy sử dụng một thước ê ke tam giác để kẻ từ một điểm bất kỳ trên giấy các đường thẳng vuông góc xuống các đường thẳng này.

22. Trên mặt phẳng cho 4 đường thẳng, trong đó không có 3 đường nào đồng qui (cùng đi qua 1 điểm) và bất kỳ 2 đường nào cũng giao nhau. Hỏi các đường thẳng này tạo ra bao nhiêu góc nhỏ hơn 180 độ, từ các giao điểm của chúng?

23. Khi vẽ một góc, làm thế nào để biết được góc này là góc nhọn hay góc tù?

24. Trên giấy cho hai góc bằng nhau có chung đỉnh (gọi chúng là AOB và COD). Hãy chỉ ra trên hình một cặp hai góc bằng nhau nữa.

25. Cho hai góc chung đỉnh và chung một cạnh trên mặt phẳng. Hai góc này có giá trị là α và β. Hãy tính giá trị của góc tạo bởi hai cạnh không trùng nhau của hai góc này.

26. 1) Có thể có hay không hai góc kề nhau và đồng thời là các góc nhọn, góc vuông hay góc tù được không?

2) Có thể hay không một trong hai góc kề là góc tù, góc còn lại là góc vuông?

27. Một trong hai góc kề nhau tăng lên 100. Hỏi hiệu số giữa hai góc kề này thay đổi như thế nào?

28. Xác định góc giữa hai đường phân giác của hai góc kề.

29. Hiệu số của hai góc kề nhau là 900. Hãy xác định các góc này và nêu cách vẽ chúng.

30. Có thể hay không tổng của hai góc đối đỉnh bằng 2 vuông.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6104

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn