Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng nhanh GeoMath Lesson 1.5
24/02/2012

hình học độngGeo Math Lesson 1.5 là phần mềm đầu tiên của Việt Nam được thiết kế với chức năng chính là kiến tạo các bài giảng môn Toán cấp THCS, THPT theo chương trình SGK môn Toán. Phần mềm này là một phát triển nâng cấp và tiếp theo của bộ phần mềm GeoMath 6-12 đã được phát hành năm 2010. Sau đây là hướng dẫn sử dụng nhanh phần mềm Geo Math Lesson 1.5.


1. Làm quen với giao diện và các lệnh chính của phần mềm

Tính năng chính quan trọng nhất của phần mềm là khả năng khởi tạo, biên tập và điều chỉnh các tệp bài giảng môn Toán (*.gmath file) dùng cho giáo viên đang giảng dạy môn Toán trong các nhà trường THCS, THPT của Việt Nam.

hình học động

Các lệnh chính của phần mềm thể hiện bằng các nút lệnh trên thanh công cụ chính của phần mềm như sau:

hình học động

2. Kết nối CSDL các đối tượng toán học

hình học động

Trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5 đã tích hợp sẵn 3 CSDL các đối tượng hình học với hơn 2000 hình đã được nạp sẵn trong các CSDL này. Tại một thời điểm chỉ có thể kết nối được với 1 CSDL như vậy. Để chuyển kết nối với CSDL hãy nháy lên nút , sau đó chọn CSDL trong danh sách và nháy nút Đồng ý. Giao diện kết nối CSDL như hình dưới đây.

3. Xem và điều chỉnh Ma trận kiến thức của CSDL

Nháy nút để vào chức năng chỉnh sửa Ma trận kiến thức của phần mềm.

Ma trận kiến thức là mô hình thông tin hình cây nhiều mức đối với các chủ đề kiến thức của CSDL hiện thời. Phần mềm cho phép các thao tác: xem, thêm mới, sửa và xóa các chủ đề kiến thức này. Có thể thực hiện các thao tác này trực tiếp trên giao diện của lệnh này.

4. Điều chỉnh các đối tượng cụ thể trong CSDL

Mỗi đối tượng trong CSDL có nhiều thông tin thuộc tính như tên, chủ đề kiến thức tương ứng, kiểu phần mềm, thông tin môn học, thông tin dành cho giáo viên giảng dạy khi sử dụng hình ảnh này. Tuy nhiên thông tin quan trọng nhất của đối tượng này là:

- Tên file gốc được tạo bởi một trong các phần mềm toán học động như Geogebra, CAR, Cabri3D.

- Tên tệp hình ảnh tương ứng của đối tượng này.

- Các thông tin chuyên môn liên quan đến đối tượng này: kiến thức môn học, gợi ý giáo viên và cách sử dụng.

Nháy nút để vào màn hình xem chi tiết các đối tượng của CSDL. Người dùng có thể thay đổi thuộc tính, xóa hoặc bổ sung trực tiếp các đối tượng vào CSDL.

5. Khởi tạo tệp bài giảng *.gmath mới

Nháy nút trên thanh công cụ để thực hiện chức năng này. Các khu vực nhập dữ liệu chính cho một tệp bài giảng *.gmath bao gồm:

1. Khu vực nhập các thông tin chung của tệp bài giảng (tên tệp, mô tả ngắn, mật khẩu bảo vệ).

2. Khu vực nhập nội dung chi tiết bài giảng (phần nội dung tĩnh). Cho phép nhập.

3. Khu vực tạo lập các tệp toán học động nhúng vào bài giảng để trình diễn. Có thể lấy các tệp này từ CSDL hoặc tạo lập mới và đưa vào trang bài giảng.

6. Biên soạn chi tiết bài giảng: nhúng tệp hình học từ CSDL

Nháy nút Thêm đối tượng từ CSDL để vào chức năng nhúng các tệp hình học từ CSDL vào bài giảng.

- Bên phải là Danh sách các đối tượng đã có trong tệp bài giảng hiện thời.

- Bên trái là sơ dồ cây thông tin chủ đề kiến thức của CSDL GDL của phần mềm. Trong cửa sổ thông tin hình cây này có thể chọn một hoặc cả một nhóm các đối tượng hình học để đưa vào tệp bài giảng hiện thời.

Thao tác thực hiện như sau:

Dùng chuột chọn và kéo thả các đối tượng hình học từ danh sách bên trái sang khung cửa sổ bên phải. Cho phép chọn từng đối tượng độc lập hoặc chọn cả một chủ đề kiến thức chứa nhiều đối tượng.

Trong danh sách các đối tương đã có trong bài giảng (cửa sổ bên phải) có thể thay đổi thứ tự hoặc xóa các đối tượng này. Thậm chí được phép thay đổi các thông tin thuộc tính của các đối tượng này trước khi nhúng vào trang bài giảng.7. Biên soạn chi tiết bài giảng: nhúng tệp hình học được khởi tạo độc lập

Thêm một tính năng nữa rất mạnh của phần mềm, đó là giáo viên có khả năng nhúng vào trang GeoMath Page của các tệp *.gmath các hình hình học do mình tự thiết kế lấy mà không cần dựa vào các hình có sẵn trong các CSDL GDL.

Nháy nút Thêm đối tượng hình học mới để vào chức năng này.

Các thao tác trên màn hình Thêm đối tượng Hình học như sau:

- Nhập thông tin tệp chính cần nhúng tại vị trí Tên tệp chính.

- Tại vị trí Kiểu đối tượng chọn kiểu chính xác của tệp hình học này. Cho phép nhập 1 trong 3 loại tệp hình học sau:

1- *.ggb. Tệp Geogebra.

2- *.cg3. Tệp Cabri3D.

3- *.zir. Tệp C.A.R.

- Nhập 4 thông tin thuộc tính chính của đối tượng hình học này được nhập ngay phía dưới vị trí của kiểu tệp, bao gồm:

+ Tên đối tượng (Name).

+ Thông tin kiến thức môn học (Subject Notes).

+ Thông tin hỗ trợ giáo viên giảng dạy (Teacher Notes).

+ Hướng dẫn sử dụng (Guide).

8. Trình diễn bài giảng

Nháy chuột lên nút trên thanh công cụ của phần mềm để vào chức năng trình diễn bài giảng.

Thông tin trang bài giảng sẽ được thể hiện tại chính giữa màn hình. Cửa sổ này có thể phóng to, thu nhỏ bằng cách nháy vào các nút phía trên.

Danh sách các tệp nhúng được thể hiện tại khung bên phải. Nháy đúp chuột lên các tệp này sẽ vào cửa sổ trình diễn các tệp toán học động này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6110

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn