Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 12
24/02/2012

A.

George is a young man. He does not have a wife, but he has a very big dog - and he has a very small car too. He likes playing tennis. Last Monday he played tennis for an hour at his club, and then he ran out and jumped into a car. His dog came after him, but it did not jumpe into the same car, it jumped into the next one.


"Come here, silly, dog!" George shouted at it but the dog stayed in the other car.

George put his key into the lock of the car, but the key did not turn. Then he looked at the car again. It was not his! He was in the wrong car! And the dog was in the right o­ne! "He's sitting and laughing at me!" George said angrily. But then he smiled and got into his car with the dog.

B.

George là một thanh niên trẻ. Anh ta chưa có vợ, nhưng anh ta có một con chó to và một chiếc ô tô nhỏ. Anh thích chơi quần vợt. Hôm thứ hai tuần trước anh đến câu lạc bộ chơi quần vợt một tiếng đồng hồ. Sau đó anh chạy ra nhảy lên xe. Con chó chạy theo nhưng nó không nhảy vào cùng xe với anh mà lại nhảy vào xe bên cạnh.

"Lại đây, con chó ngớ ngẩn kia". George hét lên nhưng con chó vẫn ngồi yên.

George cắm chìa khóa vào ổ, nhưng không xoay được chìa. Anh lại nhìn chiếc ô tô. ÔI, không phải xe của anh. Anh vào nhầm xe. Còn con chó lại vào đúng xe nhà.

"Nó ngồi cười ta đấy" George giận dữ nói. Nhưng rồi anh ta lại mỉm cười và sang xe con chó đang ngồi.

D. Bài tập

DRAW LINES FROM THE WORDS o­n THE LEFT TO THE CORRECT WORDS o­n THE RIGHT.

1. George a. Did not turn in the lock

2. George's car b. Does not have a wife

3. George's club c. Was a tennis club

4. George's dog d. Was very big

5. George's key e. Was very smallURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6111

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn