Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hỗ trợ xét tốt nghiệp THCS như thế nào ? - School Viewer 5.0
23/11/2006

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường sắp sửa công bố phần mềm Hỗ trợ quản lý học tập nhà trường School Viewer phiên bản 5.0. Phiên bản mới sẽ hỗ trợ chức năng tự động xét tốt nghiệp THCS cho học sinh khối 9 theo đúng qui trình xét duyệt của Bộ Giáo dục & đào tạo (quyết định 11/2006).


Bài viết này giới thiệu tóm tắt chức năng mới này của phần mềm School Viewer phiên bản 5.0. Với chức năng này, phần mềm có thể thực hiện:

- Thực hiện toàn bộ qui trình xét duyệt tốt nghiệp THCS tự động (hoặc bán tự động) trên máy tính, xét duyệt và xếp hạng tốt nghiệp cho toàn bộ học sinh khối 9 trong nhà trường.

- Thực hiện in ấn các danh sách học sinh tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp trong quá trình xét duyệt tốt nghiệp THCS.

1. Tóm tắt qui trình xét tốt nghiệp THCS

Qui trình xét tốt nghiệp THCS theo quyết định 11/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo có thể mô tả tóm tắt trong sơ đồ dưới đây:

Các công việc chính liên quan đến xét tốt nghiệp THCS được thực hiện từ bằng lệnh Xét tốt nghiệp THCS từ thực đơn Công cụ của phần mềm.

Các lệnh chính bao gồm:

- Danh sách học sinh ưu tiên, khuyến khích.

- Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS.

- Xét duyệt tốt nghiệp THCS.

- Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS.

Chú ý: tương tự như các lệnh của Công việc cuối năm, các lệnh trong nhóm Xét tốt nghiệp THCS chỉ có tác dụng khi thời gian hệ thống được đặt về Cuối năm.

2. Xét và đặt chế độ ưu tiên, khuyến khích khi xét TN THCS

Trong qui chế 11/2006 về tốt nghiệp THCS, việc xét và phân loại tốt nghiệp được chia thành 2 tiêu chuẩn riêng biệt, một dành cho đối tượng là học sinh bình thường và một dành cho các học sinh được hưởng chế độ ưu tiên đặc biệt. Do vậy công việc đầu tiên cần thực hiện là xác định học sinh nào được hưởng các chế độ ưu tiên khuyến khích này.

Màn hình xét và cập nhật danh sách học sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích khi xét tốt nghiệp THCS có dạng sau:

Trên màn hình sẽ hiện một danh sách HS toàn trường (khối 9) đã được xét hưởng chế độ ưu tiên khuyến khích. Khi lần đầu tiên thực hiện lệnh này danh sách trên màn hình sẽ rỗng.

Muốn xóa HS khỏi danh sách thì chọn học sinh trên lưới và nhấn nút Xóa.

Muốn in danh sách HS này hãy nhấn nút In DS.

Nút lệnh Bổ sung dùng để cập nhật thêm danh sách học sinh được hưởng chế độ ưu tiên khuyến khích này.

Cửa sổ bổ sung danh sách học sinh cho phép thực hiện toàn bộ các thao tác cần thiết để nhập thêm, xóa bớt hoặc xét tự động các học sinh được hưởng chế độ ưu tiên này của nhà trường. Màn hình của lệnh có dạng sau:

Nút lệnh Bổ sung trong cửa sổ trên có chức năng xét tự động và bổ sung vào danh sách được ưu tiên lấy thông tin có sẵn trong lý lịch học sinh đã lưu trữ của phần mềm.

Các tiêu chuẩn dùng để xét tự động học sinh hưởng ưu tiên, khuyến khích được chọn trong các check box của cửa sổ trên, các điều kiện được xét với quan hệ "HOẶC" giữa các lựa chọn. Sau khi đã chọn xong các tiêu chuẩn nhấn nút Đồng ý để phần mềm tự động xét và bổ sung vào danh sách học sinh trong khung bên phải của cửa sổ trước.

3. Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS được phép xem và điều chỉnh thông qua lệnh Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS. Chú ý rằng tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS sẽ bao gồm 2 tiêu chuẩn: một dành cho học sinh bình thường và một dành cho học sinh diện ưu tiên, khuyến khích.

Trong cửa sổ nhập/điều chỉnh tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS trên cần chú ý đến dòng cuối cùng là tiêu chuẩn liên quan đến giá trị của các giá trị TB môn cả năm học của các môn học.

- Không có môn nào có TB môn dưới 3.5, ngoại trừ các môn.

- Các môn đặc biệt (một trong 2 môn Toán, Văn) có TB môn không dưới 5.

Các tiêu chuẩn này rất giống với cách làm của các tiêu chuẩn xét PLHL hiện có của phần mềm. Nếu nhà trường đã dùng quen với SVR từ trước thí các thao tác này rất quen thuộc và dễ hiểu.

Khi nhấn nút Chọn môn, cửa sổ có dạng sau xuất hiện cho phép chọn các môn học tương ứng từ danh sách. Cửa sổ chọn môn luôn có khuôn dạng như sau:

4. Qui trình xét duyệt tốt nghiệp THCS của phần mềm

Cuối cùng chúng tôi xin giới thiệu màn hình của lệnh xét duyệt tốt nghiệp THCS. Màn hình này kết hợp vừa cho phép thực hiện việc xét duyệt tự động, vừa cho phép chỉnh sửa ngay trên màn hình kết quả xét duyệt.

Cách làm như vậy rất mềm dẻo và thích hợp với tình hình triển khai thực tế của các nhà trường Việt Nam.

Tóm lại phiên bản 5.0 của phần mềm School Viewer đã hỗ trợ hoàn toàn quá trình xét duyệt tốt nghiệp THCS (ở mức độ đơn giản và tổng quát nhất), thông tin xét duyệt sẽ tự động cập nhật vào bảng Đăng bộ học sinh toàn trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=613

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn