Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đố vui IQ cuối tuần. Câu hỏi 64
07/07/2012

Câu hỏi 64

Trong mỗi hình dưới đây, tìm từ có 15 chữ cái. Các chữ cái xuất hiện theo đúng thứ tự và chữ cái trong ô chồng chéo xuất hiện hai lần. Chữ có thể xuất hiện đọc theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6498

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn