Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải Đố vui IQ cuối tuần. Câu hỏi 66
20/07/2012

Câu hỏi 66

Đặt đúng mỗi chữ cái trong mỗi vòng tròn để tạo một từ có sáu chữ cái, đọc theo chiều kim đồng hồ.


Lời giải

1. Aerial

2. Otiose

3. Oedema

4. Eyelid

5. Louvre

6. IrruptURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6528

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn