Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 37
22/08/2012

A.

Harry and Bob were neighbours, and they worket in the same bank. They were young and they often went out together, then the bank sent both of them to a new town. They did not know any other people there, so on the first Saturday, Bob said to Harry, "There's a dance at the Bridge Hotel this evening. Let's go there. Perhaps we'll meet some nice girls"


Bob answered "All right", and they went to the dance together. They danced several times with the girls there, and then Harry went to Bob and pointed to o­ne girl.

"She's a nasty o­ne", he said angrily. "Don't talk to her".

Bob was suprised. "Why? What happened? he asked his friend.

Harry answered, "She said to me, "Do you dance?"

Bob laughed and said, "But that isn't a nasty thing to say!"

"She said it while I was dancing with her", Harry answered angrily.

B.

Harry và Bob là hàng xóm của nhau và họ cùng làm trong một ngân hàng. Họ còn trẻ và thường hay đi chơi với nhau, rồi ngân hàng chuyển cả hai người đến một thị trấn mới. Họ chẳng quen biết ai ở đó nên hôm thứ bảy đầu tiên Bob nói với Harry. "Tối nay ở khách sạn Bridge có vũ hội đấy. Chúng ta đến đó đi. Có lẽ chúng ta sẽ gặp vài cô nàng xinh đẹp".

Bob trả lời: " Được thôi", và họ cùng đi đến vũ hội. Họ nhảy đôi lần với các cô gái ở đó. Một lúc sau Harry đến chỗ Bob chỉ một cô gái: "Cô ta thật thô tục" anh ta giận dữ nói.

"Đừng nói chuyện với cô ta".

Bob ngạc nhiên: "Sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Harry đáp: "Cô ta bảo tôi" anh có biết nhảy không?"

Bob cười và nói: "Nhưng nói thế thì có gì xấu xa, tồi tệ chứ!"

"Cô ta nói điều đó khi tôi đang nhảy với cô ta", Harry giận dữ trả lời.

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Harry lived near Bob.

2. Harry and Bob worked together till the bank sent there to a new town.

3. They worked together before and after the bank sent there to a new town.

4. They went to a dance in the new town.

5. Bob was angry with o­ne of the girls at the dance because she did not dance with him.

6. Bob was angry with a girl because she said, "Do you dance?" while they were dancing.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. Where did Harry and Bob work?

2. Where did the bank send them?

3. What did Bob say to Harry o­n the first Saturday?

4. Where did they go that evening?

5. What did they do there?

6. What did Harry do and say then?

7. What did the girl say to Harry?

8. When did she say it?

C. WRITE THIS STORY. PUT o­nE WORD IN EACH EMPTY PLACE. ALL THE WORDS ARE IN THE STORY.

Harry and Bob went to a... at the Bridge Hotel. Harry saw a... and thought, "She looks...' He went to her and said, "Will you...? "She smiled and said, "Yes". They danced for minutes. Then the girl said to Harry. "Do you dance?" Harry was angry. He stopped dancing and went to Bob. He... to the girl and said..., "Don't dance with that girl. She said, "Do you dance?.. we were dancing".URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6602

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn