Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 40
20/09/2012

A.

When Alan was young, he played a lot of football, and he was very good at it, but then he went and worked in a town, and there was no team for him there, so he stopped playing.


Then he began to get rather fat, so he thought, "I've stopped playing footbaal, and now I'm getting fat. What am I going to do? He thought about it for a few days, and then he said to himself", I know: "I'll play tennis".

He had a few lessons, and then played for a few months.

He met a nice girl at the tennis club o­ne day, and they played a game of tennis against another young man and woman. Alan played very badly and was very angry with himself. "I've never played as badly as this before", he said to the girl.

"Oh" she said, "You have played befor, have you?"

B.

Khi còn trẻ Alan rất hay chơi bóng đá và anh đá rất giỏi. Sau đó anh đến làm việc ở một trị trấn và ở đó chẳng có đội bóng nào cả nên anh ngừng chơi.

Sau một thời gian anh bứt đầu béo ra, vì vậy anh nghĩ: "Mình đã thôi bóng đá và giờ thì đang béo ra đây. Mình phải làm gì bây giờ?"

Anh nghĩ vài ngày rồi tự nhủ: "Mình biết rồi. Mình sẽ chơi quần vợt".

Anh học vài bài rồi chơi trong mấy tháng.

Một hôm anh gặp một cô gái đẹp ở câu lạc bộ quần vợt và họ chơi một ván với một đôi nam nữ thanh niên khác. Alan chơi rất tồi và rất bực với chính mình.

"Trước đây tôi chưa hề chơi tồi như thế này bao giờ", anh nói với cô gái.

"ồ", cô gái nói, "Thế anh đã từng chơi rồi cơ à?"

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Alan was good at fooball.

2. He stopped paying football because he was lazy.

3. He learnt to play tennis.

4. o­ne day be played tennis with three other people.

5. He played very badly.

6. The girl said, "You have played before, have you?"

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. What did Alan play when he was young?

2. Why did he stop playing?

3. What happened to him then?

4. What did he think?

5. what did he say to himself a few days later?

6. What did he do about it?

7. What happened then?

8. Why was Alan angry with himself?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6660

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn