Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Học Tiếng Việt 1 – Phần 1
25/04/2013

Bộ phần mềm HỌC và DẠY tiếng Việt 1 phần Học vần là phần mềm hỗ trợ giáo dục đầu tiên của Việt Nam được thiết kế dùng cho giáo viên giảng dạy trực tiếp môn Tiếng Việt lớp 1 theo sách giáo khoa.


Bộ phần mềm HỌC và DẠY tiếng Việt 1 phần Học vần đã mô phỏng trọn vẹn và đầy đủ nhất toàn bộ 103 bài học phần âm vần của sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1. Có thể nói một cách đơn giản là: Bộ phần mềm HỌC và DẠY tiếng Việt 1 phần Học vần = 103 bài giảng điện tử môn Tiếng Việt lớp 1. Do vậy Bộ phần mềm HỌC và DẠY tiếng Việt 1 phần Học vần có thể nói là phần mềm đầu tiên của Việt Nam được thiết kế nhằm thay thế hoàn toàn sách giáo khoa khi giảng dạy.

- Phần mềm đã mô phỏng toàn bộ 103 bài học chính phần học vần của chương trình Tiếng Việt lớp 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm 173 âm vần, 519 từ khóa và 445 bài luyện viết chữ mẫu tiếng Việt theo đúng chương trình sách giáo khoa TIẾNG VIỆT 1 do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.

- Tất cả các âm vần, từ khóa, tập đọc, tập nói trong chương trình đều được ghi âm giọng Hà Nội chuẩn.

- Hơn 1000 bức tranh lớn đã được sưu tầm từ Internet hỗ trợ cho việc học tất cả các từ khóa chính của các bài học.

- Toàn bộ phần tập viết trong chương trình sách giáo khoa bao gồm gần 500 mẫu đã được mô phỏng chính xác trên máy tính hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học phần kiến thức tập viết này.

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Học Tiếng Việt 1 – Phần 1URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7055

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn