Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM Điền từ trực tiếp hoàn thiện câu (DIWS)
10/05/2013

Chức năng FORM

FORM có chức năng đúng như tên gọi của nó là thực hiện các bài luyện điền từ trực tiếp để hoàn thiện các câu hay đoạn văn bản.


Có 2 dạng thể hiện của Form này:

1. Điền từ, cụm từ vào các vị trí còn thiếu

2. Thay thế từ, cụm từ để hoàn thiện câu, đoạn văn.

Form được dùng trong hầu hết các bài luyện liên quan đến kiến thức chính tả, luyện từ và câu trong môn Tiếng Việt của SGK Tiếng Việt cấp tiểu học.

Khuôn dạng FORM

Dạng 1. Điền từ, cụm từ vào các vị trí còn thiếu

FORM có khuôn dạng như hình dưới đây:


Ở bài luyện này trên màn hình là một câu và một đoạn văn bản, trong đó có một số vị trí còn thiếu có dấu ... Nhiệm vụ của học sinh là tìm để điền vào các chỗ trống này.

Thao tác như sau:

- Nháy chuột vào vị trí có dấu ... Khi đó con trỏ soạn thảo sẽ xuất hiện trong khung nhập phía dưới.

- Nhập trực tiếp văn bản vào dòng nhập liệu này. Nhập xong nhấn ENTER hoặc nháy chuột vào nút .

Có 2 chế độ cho bài luyện này:

- Chế độ chính xác (đóng), phần mềm sẽ kiểm tra xem việc điền từ vào các vị trí trống có đúng hay không. Nháy nút để kiểm tra việc điền từ đúng hay sai. Nút dùng để xem gợi ý.

- Chế độ mở không có kiểm tra đúng, sai.

Dạng 2. Thay thế từ, cụm từ để hoàn thiện câu, đoạn văn.


Ở dạng này trên màn hình sẽ xuất hiện đoạn văn cần hiệu chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh là tiến hành hiệu chỉnh, thay thế một số từ, câu của bài văn bằng những từ khác cho hợp lý hơn.

Thao tác thực hiện như sau:

- Dùng chuột đánh dấu đoạn, từ trên văn bản muốn thay thế.

- Nháy chuột lên dòng nhập liệu phía dưới và nhập từ, cụm từ cần thay thế. Nhập xong nhấn ENTER hoặc nháy chuột vào nút .

Thông tin cần thay thế sẽ hiển thị đè lên từ, cụm từ đã đánh dấu.


Muốn xem lại văn bản gốc thì nháy nút Văn bản gốc.

Khi đó màn hình sẽ hiện như hình dưới đây thể hiện 2 văn bản:

- Văn bản gốc phía dưới.

- Văn bản đã sửa ở phía trên.

Nhập dữ liệu cho Form

Giao diện nhập dữ liệu đầu vào cho Form như hình dưới đây:


Thao tác nhập như sau:

1. Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn Tự động sinh hoặc Người dùng tự nhập.


2. Nếu chọn Tự động sinhthì cần chọn tiếp Nguồn từ điển. Với mỗi từ điển có thể chọn chế độ làm việc của bài luyện là mở hay chính xác.

Có 14 phương án chọn từ điển khác nhau như hình dưới đây.


3. Nếu tại bước 1 chọn Người dùng tự nhập thì cần nhập tiếp các bộ dữ liệu trong khu vực phía dưới của màn hình.

- Cho phép nhập một hay nhiều bộ dữ liệu. Để bổ sung thêm 1 bộ dữ liệu nháy nút +, để xóa bớt 1 bộ dữ liệu nháy nút -.


- Chọn kiểu bài luyện. Nếu là kiểu 1. Điền từ vào vị trí còn thiếu thì cần chọn tiếp Chế độ làm việc là mở hay chính xác. Nếu chọn kiểu 2. Thay thế từ, cụm từ thì không cần chọn Chế độ làm việc.

- Nhập yêu cầu bài luyện.

- Nhập nội dung bài luyện. Nếu là kiểu 1 thì trong văn bản này cần có các Tag .... Nút Kiểm tra dùng để kiểm tra xem trong văn bản đã có các Tag này chưa.

- Nếu muốn ghi dữ liệu ra File thì nhập tên adf file tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

4. Nhập xong toàn bộ dữ liệu thì nháy nút Chấp nhận để đóng cửa sổ nhập dữ liệu.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7073

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn