Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM Từ đồng âm (HWF – Homonym Word Form)
11/05/2013

Từ đồng âm, từ đồng âm cùng nghĩa là những khái niệm khó trong phần kiến thức về từ của chương trình Tiếng Việt cấp tiểu học. Form Từ đồng âm được thiết kế nhằm mô phỏng một số bài học và luyện tập liên quan đến các từ đồng âm này. Form này có sử dụng từ điển đồng âm tiếng Việt cài đặt sẵn trong phần mềm này.


Chức năng FORM

Form này có 3 dạng thể hiện bài học như sau:

1. Bài học về từ đồng âm

2. Phân biệt từ đồng âm

3. Tìm từ đồng âm

Trong các dạng bài trên, dạng 1 dành cho GV thực hiện bài giảng giới thiệu về từ đồng âm, cùng nghĩa và khác nghĩa trong tiếng Việt. Hai dạng sau dùng để sinh tự động các bài luyện liên quan đến từ đồng âm.

Khuôn dạng FORM

Dạng 1. Bài học về từ đồng âm

FORM có khuôn dạng như hình dưới đây:


Với dạng bài học này, GV sẽ giới thiệu cho học sinh hiểu được ý nghĩa chính của khái niệm các từ đồng âm. Trên màn hình là một dãy các từ đồng âm. Ý nghĩa của dãy các từ đồng âm này là chúng có chung một âm nhưng ý nghĩa của các âm này khác nhau trong từng từ.

Phía dưới là phần giải nghĩa chính bao gồm:

- Âm chung. Tại vị trí này GV hoặc HS có thể nhập trực tiếp vào ô. Nháy nút Âm chung ở bên phải cũng sẽ làm hiện thông tin này.

- Giải nghĩa của từng từ trong dãy. Nháy chuột lên các nút Mô tả ở bên phải để hiện giải nghĩa của từng từ này trên màn hình.

Dạng 2. Phân biệt từ đồng âm

FORM có khuôn dạng như hình dưới đây:


Bài luyện này có dạng sau: Cho một dãy các từ trên màn hình. Cần xác định xem các từ này có là đồng âm hay không. Nháy vào các nút hoặc Không phía dưới để thực hiện bài luyện này.

Để xem thông tin giải thích ý nghĩa của từng từ trong dãy trên, nháy vào nút trợ giúp , một cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện ngay phía dưới như hình sau mô tả ý nghĩa của từng từ trong dãy trên. HS quan sát các thông tin này để thực hiện bài luyện.


Tại cửa sổ này, HS có thể thực hiện tiếp bài luyện bằng cách nháy vào nút hoặc Không.

Dạng 3. Tìm từ đồng âm

FORM có khuôn dạng như hình dưới đây:


Với bài luyện này, phía trên là một dãy các từ trong đó có một số từ đồng âm. Nhiệm vụ của HS là tìm ra các từ đồng âm trong dãy này và kéo thả xuống cửa sổ phía dưới. Bạn phải tìm ra tất cả các từ đồng âm trong dãy này. Thực hiện xong nháy nút để kiểm tra xem làm đúng hay sai.

Giao diện nhập dữ liệu cho Form


Thao tác nhập dữ liệu như sau:

1. Tại vị trí Kiểu dữ liệu chọn 1 trong 2 dạng Tự động sinh hoặc Người dùng tự nhập.


Nếu chọn Tự động sinh thì cần chọn tiếp kiểu bài luyện cụ thể.

2. Nếu chọn người dùng tự nhập thì thực hiện việc nhập các bộ dữ liệu ở cửa sổ phía dưới.

Để bổ sung thêm 1 bộ dữ liệu nháy nút +, đê xóa bớt 1 bộ dữ liệu, nháy nút -.

3. Với mỗi bộ dữ liệu chọn kiểu bài luyện tại vị trí Kiểu bài luyện. Các cửa số nhập liệu tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kiểu bài luyện này.

3.1. Kiểu bài học về từ đồng âm

- Nhập yêu cầu bài luyện.


- Nhập âm gốc của dãy các từ đồng âm.

- Nhập dãy các từ đồng âm như sau:

+ Mỗi từ đồng âm, nháy nút Thêm từ, sau đó nhập từ này tại vị trí Từ, nhập Mô tả của từ này, sau đó nháy nút Cập nhật.

+ Muốn xóa 1 từ trong danh sách, chọn từ và nháy nút Xóa.

3.2. Kiểu bài học Phân biệt từ đồng âm.

- Nhập yêu cầu bài luyện.


Cần nhập 1 dãy từ để HS phân biệt xem có phải là dãy từ đồng âm hay không.

- Nhập thông tin về dãy từ có phải là đồng âm hay không tại vị trí Các từ đồng âm.

- Nhập dãy các từ của bài luyện như sau:

+ Mỗi từ đồng âm, nháy nút Thêm từ, sau đó nhập từ này tại vị trí Từ, nhập Mô tả của từ này, sau đó nháy nút Cập nhật.

+ Muốn xóa 1 từ trong danh sách, chọn từ và nháy nút Xóa.

3.3. Tìm từ đồng âm


Dãy từ gốc sẽ nhập như sau (trong dãy này có 1 số từ đồng âm, chính là các từ cần chọn).

- Nhập thông tin của từ này tại vị trí Nhập từ.

- Nếu là từ đồng âm thì nháy chọn Từ cần chọn.

- Nháy nút Bổ sung để đưa từ này vào dãy ở cửa sổ bên phải.

- Muốn xóa 1 từ khỏi danh sách nháy chọn từ trong DS bên phải và nháy nút Xóa.

- Nút Sắp xếp có tác dụng sắp xếp lại dãy các từ theo chữ cái đầu.

- Nếu muốn ghi dữ liệu ra File thì nhập tên adf file tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

4. Nhập xong toàn bộ dữ liệu thì nháy nút Chấp nhận để đóng cửa sổ nhập dữ liệu.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7074

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn