Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 20. Lệnh xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra
18/06/2013

Trộn câu hỏi đề kiểm tra là yêu cầu thường xuyên của các giáo viên trong nhà trường. Với một đề kiểm tra đang có, giáo viên sẽ yêu cầu xáo trộn thứ tự câu hỏi và đáp án câu hỏi đề tạo ra nhiều đề kiểm tra khác tương đương.


Lệnh xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra trong phần mềm iQB có hai nhiệm vụ chính sau:

- Tiến hành việc xáo trộn thứ tự các câu hỏi của đề kiểm tra hiện thời. Việc xáo trộn có thể tiến hành đối với mức các câu hỏi hoặc có thể chi tiết hơn ở mức các đáp án của từng câu hỏi.

- Tự động tạo ra các đề kiểm tra mới với nội dung hoàn toàn giống đề kiểm tra hiện thời chỉ khác việc đã xáo trộn thứ tự các câu hỏi.

Chức năng này được thiết kế với mục đích từ một đề kiểm tra cho trước có thể tạo ra nhiều đề tương đương với đề ban đầu nhưng với thứ tự xuất hiện các câu hỏi hoặc đáp án khác nhau. Cách làm này sẽ hạn chế việc học sinh có thể xem và chép bài làm của nhau trong cùng một lớp học.

Cách thực hiện: từ thực đơn của phần mềm thực hiện lệnh.

Đề kiểm tra --> Khởi tạo và trộn câu hỏi kiểm tra.

Cửa sổ của lệnh xuất hiện có dạng sau:


Các thao tác cụ thể như sau:

1. Chọn thông tin chính cho việc trộn và khởi tạo đề kiểm tra bao gồm:

- Số lượng đề cần khởi tạo.

- 2 tham số lựa chọn tiếp theo là mã đề kiểm tra của các đề được khởi tạo và thông tin của tệp ghi đáp án.


Giải thích 2 lựa chọn bổ sung cho việc trộn và khởi tạo đề kiểm tra mới.

Nhập trực tiếp mã đề kiểm tra được khởi tạo. Lựa chọn này cho phép người dùng quan sát thậm chí nhập và điều chỉnh trực tiếp mã đề kiểm tra của các Test File sẽ được sinh ra. Nhấn nút Danh sách mã đề để xem và điều chỉnh trực tiếp các mã đề kiểm tra này.

Cửa sổ xuất hiện có dạng sau:


Trong khung cửa sổ này xuất hiện danh sách các mã đề kiểm tra sẽ được khởi tạo. Có thể nhập trực tiếp trên lưới hoặc nhấn nút Tự động để khởi tạo tự động.

Nhấn nút Đồng ý để cập nhật dữ liệu đã nhập và đóng cửa sổ.

Nhấn nút Bỏ qua để thoát khỏi lệnh mà không ghi lại các thay đổi.

Xuất thông tin đáp án ra File. Nếu lựa chọn này được kích hoạt,toàn bộ các đáp án của các đề kiểm tra được khởi tạo sẽ được ghi ra một tệp Excel. Tên của tệp này và thư mục lưu trữ cần được nhập tại vị trí ngay phía dưới của lựa chọn. Tên mặc định của tệp Excel là Testpermute.xls.


Khuôn dạng của tệp Excel có dạng như trong hình dưới đây.


2. Lựa chọn cách trộn thứ tự câu hỏi, cũng có 2 loại lựa chọn sau đây:


(1) Lựa chọn về việc xáo trộn câu hỏi. Được phép chọn 1 trong 3 phương án:

- Chỉ xáo trộn thứ tự các phương án, không xáo trộn thứ tự câu hỏi.

- Trộn thứ tự các câu hỏi, không xáo trộn phương án trả lời.

- Xáo trộn cả câu hỏi cùng với phương án trả lời.

(2) Lựa chọn cho phép xáo trộn các câu hỏi phụ của một câu hỏi dài.

3. Lựa chọn thư mục lưu trữ các đề kiểm tra sẽ khởi tạo

Mặc định thư mục này chính là thư mục lưu trữ đề kiểm tra hiện thời.


4. Thực hiện lệnh

Nhấn nút Bắt đầu để tiến hành lệnh. Nếu quá trình thực hiện lệnh quá dài (ví dụ do phải tạo quá nhiều đề mới) có thể nhấn nút Dừng để lệnh. Nhấn nút Thoátđể đóng cửa sổ và kết thúc lệnh. Cửa sổ có dạng sau xuất hiện khi đã thực hiện xong lệnh.


Nhấn nút Thoát để đóng cửa sổ lệnh Trộn và Khởi tạo đề kiểm tra.

Chú ý quan trọng:

- Các câu hỏi chỉ được phép xáo trộn thứ tự trong cùng nhóm.

- Lệnh sẽ xáo trộn các câu hỏi trong đề kiểm tra không phân biệt các câu hỏi này là trắc nghiệm hay tự luận.

- Số lượng đề kiểm tra mới cần khởi tạo không được vượt quá giá trị N! (N giai thừa) với N là số lượng câu hỏi của đề hiện thời.

- Nếu số lượng đề mới cần tạo là lớn thì thời gian tạo các đề này sẽ có thể kéo dài.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7131

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn