Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Học từ Tiếng Việt. 17. Phân loại từ --> Tìm hiểu từ ghép
08/07/2013

Trong phần kiến thức Học từ Tiếng Việt, nhận biết và phân loại từ vựng đóng vai trò rất quan trọng. Lần đầu tiên các học sinh nhỏ tuổi bắt đầu làm quen với các loại khái niệm như từ đơn, từ ghép, từ láy, từ ghép phân loại và tổng hợp. Cao hơn nữa các em sẽ bắt đầu nhận dạng được khái niệm danh từ, tính từ, động từ, quan hệ từ. Những khái niệm này rất quan trọng trong việc nắm được ngữ pháp Tiếng Việt sau này.


Trong phần này chúng tôi sẽ lần lượt mô tả các dạng bài luyện về phân loại từ trong phần mềm Học từ Tiếng Việt.Phân loại từ -->Tìm hiểu từ ghép.


1. Phân loại từ ghép


Bài luyện phân loại từ ghép. Trên màn hình tại khung bên phải là một dãy các từ ghép. Học sinh cần quan sát và phân loại các từ ghép này thành 2 loại: từ ghép phân loại và từ ghép tổng hợp.

Học sinh làm bài bằng cách dùng chuột kéo thả các từ ghép này vào một trong hai cột nói trên.

Làm xong thì nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai.

2. Tìm và phân loại từ ghép tổng hợp.


Bài luyện tìm các từ ghép tổng hợp trong một dãy các từ ghép có trên màn hình.

Học sinh làm bài bằng cách nháy chuột lên các từ ghép cần tìm. Các từ được chọn sẽ đổi màu trên màn hình.

Làm xong thì nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai.

3. Tìm và phân loại từ ghép phân loại.


Bài luyện tìm các từ ghép phân loại trong một dãy các từ ghép có trên màn hình.

Học sinh làm bài bằng cách nháy chuột lên các từ ghép cần tìm. Các từ được chọn sẽ đổi màu trên màn hình.

Làm xong thì nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai.

4. Trắc nghiệm phân loại từ ghép


Cho trước một từ ghép. Cần cho biết đây là từ ghép loại nào: phân loại hay tổng hợp.

Học sinh nháy lên một trong 2 đáp án của bài luyện. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7176

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn