Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt. 6. Thành phần câu kể ---> Xác định thành phần câu kể
11/07/2013

Phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt bao gồm hơn 120 bài luyện đành cho học sinh ôn luyện phần kiến thức Luyện từ và câu trong SGK Tiếng Việt Tiểu học. Đây là một phần kiến thức rất quan trọng trong chương trình môn Tiếng Việt các lớp từ 1 đến 5.


Đây là bài viết tiếp theo mô tả các bài luyện tập về phân loại và làm việc với thành phần câu kể trong phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt.

Thành phần câu kể --> Xác định thành phần câu kể


1. Xác định thành phần câu kể: Ai là gì?


Bài luyện xác định các thành phần câu kể “Ai là gì?” dựa trên các câu hỏi thực tế.

Trên màn hình là một câu kể thuộc loại Ai là gì? Bên dưới là một câu hỏi. Nhiệm vụ của học sinh là phải trả lời câu hỏi trên bằng cách nhập trực tiếp câu trả lời ở khung phía dưới.

Các câu hỏi thực chất sẽ chỉ hỏi các thành phần chủ yếu của câu là chủ ngữ, vị ngữ. Tuy nhiên học sinh phải đọc câu hỏi để hiểu được chính xác yêu cầu của bài luyện và nhập đáp án chính xác. Làm xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai.

2. Xác định thành phần câu kể: Ai làm gì?


Bài luyện xác định các thành phần câu kể “Ai làm gì?” dựa trên các câu hỏi thực tế.

Trên màn hình là một câu kể thuộc loại Ai làm gì? Bên dưới là một câu hỏi. Nhiệm vụ của học sinh là phải trả lời câu hỏi trên bằng cách nhập trực tiếp câu trả lời ở khung phía dưới.

Các câu hỏi thực chất sẽ chỉ hỏi các thành phần chủ yếu của câu là chủ ngữ, vị ngữ. Tuy nhiên học sinh phải đọc câu hỏi để hiểu được chính xác yêu cầu của bài luyện và nhập đáp án chính xác. Làm xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai.

3. Xác định thành phần câu kể: Ai như thế nào?


Bài luyện xác định các thành phần câu kể “Ai như thế nào?” dựa trên các câu hỏi thực tế.

Trên màn hình là một câu kể thuộc loại Ai như thế nào? Bên dưới là một câu hỏi. Nhiệm vụ của học sinh là phải trả lời câu hỏi trên bằng cách nhập trực tiếp câu trả lời ở khung phía dưới.

Các câu hỏi thực chất sẽ chỉ hỏi các thành phần chủ yếu của câu là chủ ngữ, vị ngữ. Tuy nhiên học sinh phải đọc câu hỏi để hiểu được chính xác yêu cầu của bài luyện và nhập đáp án chính xác. Làm xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7189

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn