Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt. 19. Phân loại quan hệ từ --> Trắc nghiệm phân loại quan hệ từ
15/07/2013

Phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt bao gồm hơn 120 bài luyện đành cho học sinh ôn luyện phần kiến thức Luyện từ và câu trong SGK Tiếng Việt Tiểu học. Đây là một phần kiến thức rất quan trọng trong chương trình môn Tiếng Việt các lớp từ 1 đến 5.


Đây là bài viết tiếp theo mô tả các bài luyện tập về phân loại quan hệ từ trong câu trong phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt.


Phân loại trạng ngữ --> Trắc nghiệm phân loại quan hệ từ


1. Trắc nghiệm phân loại quan hệ từ - dạng 1.


Bài luyện trắc nghiệm phân loại quan hệ từ trong câu. Dạng 1: Cơ bản.

Trên màn hình là một đoạn văn hoàn chỉnh trong đó có 1 số từ đóng vai trò là quan hệ từ được đánh dấu (đổi màu). Nhiệm vụ của học sinh là phân loại quan hệ từ này và nháy vào đáp án đúng. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai.

Ở dạng cơ bản, kiểu của quan hệ từ nằm trong 5 dạng quan hệ từ chính được học trong SGK.

2. Trắc nghiệm phân loại quan hệ từ - dạng 2.


Bài luyện trắc nghiệm phân loại quan hệ từ trong câu. Dạng 2: Nâng cao.

Trên màn hình là một đoạn văn hoàn chỉnh trong đó có 1 số từ đóng vai trò là quan hệ từ được đánh dấu (đổi màu). Nhiệm vụ của học sinh là phân loại quan hệ từ này và nháy vào đáp án đúng. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai.

Ở dạng nâng cao, kiểu của quan hệ từ nằm trong 6 dạng: 5 quan hệ từ chính được học trong SGK và 1 dạng Quan hệ từ khác.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7207

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn