Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt. 25. Kết nối câu --> Xác định và phân loại từ ghép nối câu
17/07/2013

Phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt bao gồm hơn 120 bài luyện đành cho học sinh ôn luyện phần kiến thức Luyện từ và câu trong SGK Tiếng Việt Tiểu học. Đây là một phần kiến thức rất quan trọng trong chương trình môn Tiếng Việt các lớp từ 1 đến 5.


Đây là bài viết tiếp theo mô tả các bài luyện tập về phân loại từ ghép nối câu trong phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt.


Kết nối câu --> Xác định và phân loại từ ghép nối câu


1. Xác định và phân loại từ ghép nối câu: cặp từ hô ứng.


Bài luyện tìm và xác định các từ đóng vai trò từ kết nối câu. Bài luyện này tập trung vào các từ là cặp từ hô ứng.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ hoặc từ kết nối câu.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là từ cần tìm, sau đó nháy nút Từ quan hệ ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các từ quan hệ khác.

2. Xác định và phân loại từ ghép nối câu: lặp từ ngữ.


Bài luyện tìm và xác định các từ đóng vai trò từ kết nối câu. Bài luyện này tập trung vào các từ đóng vai trò kết nối câu.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ hoặc từ kết nối câu.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là từ cần tìm, sau đó nháy nút Từ quan hệ ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các từ quan hệ khác.

3. Xác định và phân loại từ ghép nối câu: thay thế từ ngữ.


Bài luyện tìm và xác định các từ đóng vai trò từ kết nối câu. Bài luyện này tập trung vào các từ kết nối là thay thế từ ngữ.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ hoặc từ kết nối câu.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là từ cần tìm, sau đó nháy nút Từ quan hệ ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các từ quan hệ khác.

4. Xác định và phân loại từ ghép nối câu: từ ngữ nối.


Bài luyện tìm và xác định các từ đóng vai trò từ kết nối câu. Bài luyện này tập trung vào các từ kết nối là thay thế từ ngữ.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ hoặc từ kết nối câu.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là từ cần tìm, sau đó nháy nút Từ quan hệ ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các từ quan hệ khác.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7219

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn