Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 8. Mô hình người dùng CSDL Ngân hàng câu hỏi trong phần mềm iQB Leo
08/08/2013

Mô hình quản trị người dùng trong phần mềm iQB Leo

Phần mềm iQB Leo tổ chức mô hình quản trị người dùng theo từng CSDL (ngân hàng câu hỏi) riêng biệt. Như vậy mỗi CSDL sẽ có một danh sách người sử dụng riêng biệt và hoàn toàn độc lập với nhau và độc lập với cả phần mềm iQB.Theo thiết kế mô hình người dùng của các CSDL sẽ có 2 mức:


- Mức 0 (Quản trị): Mức có quyền cao nhất chỉ dành cho nguời quản trị. Mức này cho phép người dùngthực hiện tất cả các thao tác trong chương trình như: thêm, xóa, sửa,… dữ liệu. Ngoài ra người dùng mức này còn được phép cấp quyền sử dụng cho người khác. Tóm lại người dùng mức Quản trị sẽ có toàn quyền trong CSDL của mình.

Mặc định khi khởi tạo một CSDL mới, phần mềm sẽ cấp cho mỗi CSDL một tài khoản người dùng mức 0 (quản trị) có tên là Admin và mật khẩu rỗng. Tài khoản Admin không thể xóa hoặc sửa được trong CSDL. Như vậy một người dùng mức 0 có quyền xóa bất cứ ai trừ ra là Admin.

- Mức 1: Mức dành cho người dùng để xem thông tin, mức này hạn chế một số chức năng trong chương trình. Do đó mức này không thể thay đổi nội dung, dữ liệu có trong ngân hàng câu hỏi và cũng không có khả năng cấp quyền cho người khác.

Mặc định khi khởi tạo CSDL mới, trong CSDL chưa có bất kỳ một tài khoản người dùng mức 0 nào, do đó khi lần đầu tiên mở CSDL bắt buộc phải đăng nhập bằng tên Admin.

Thông tin người dùng khi lần đầu tiên khởi tạo một CSDL Ngân hàng câu hỏi mới như sau:


Quản trị, người dùng mức 0: chỉ có 1 người dùng duy nhất là Admin (mật khẩu rỗng). Admin là tên người quản trị mạng đầu tiên được khởi tạo. Người dùng này không thể bị xóa trong quá trình làm việc với CSDL.

Người dùng mức 1:không có. Trong quá trình làm việc với CSDL, quản trị hệ thống có quyền tạo ta nhiều người dùng mức 1.

Trên thực tế mức 1 sẽ là các giáo viên có quyền nhập câu hỏi và thiết lập đề kiểm tra trong các Ngân hàng câu hỏi hiện thời.

Người đùng mức 1 (giáo viên) sẽ không có những quyền gì trong CSDL? Câu trả lời như sau:

- Trong thực đơn Dữ liệu, toàn bộ các chức năng nhập, điều chỉnh Kỹ năng / Ma trận kiến thức chỉ cho phép quản trị thực hiện.

- Toàn bộ các lệnh của thực đơn Công cụ bao gồm các chức năng liên quan đến quản trị CSDL thì chỉ người quản trị mạng mới có quyền thực hiện.Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7247

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn