Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách FORM dùng trong dự án phần mềm Học Dạy Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm 1: Tập đọc
04/10/2013

Nhóm Tập đọc bao gồm các Form mô tả các hoạt động chính thường có trong các bài tập đọc của chương trình môn Tiếng Việt.

Stt

Form Name

Form Code

Description

1.

Read-Doc
Tập đọc

Read-Doc

Hiển thị tệp văn bản chuẩn dạng DOC, PDF, ...

Cho phép nghe và ghi âm lời đọc.

2.

Read-Text
Tập đọc (Text o­nly)

Read-Text

Hiển thị văn bản dạng plain text với các tệp hình ảnh đi kèm.

Hỗ trợ nghe và ghi âm lời đọc.

FORM này là một dạng khác của Form ReadDoc trên.

3.

New-Words
Học từ mới

New-Words

Form mô tả phần học từ mới.

4.

Mark-Position
Đánh dấu vị trí ngắt văn bản

Mark-Position

Mô tả bài luyện đọc đúng và hay

5.

Spell-Checker
Kiểm tra chính tả

Spell-Checker

Mô tả bài luyện với tính năng kiểm tra lỗi chính tả và hỗ trợ đánh vần

6.

Học thuộc lòng
Learn-by-Heart

HTL

Mô tả bài học thuộc lòng.

Có 6 mức của bài luyện học thuộc lòng.

0: hiện hoàn toàn.

1: mỗi dòng, câu ẩn 1 từ.

2: mỗi dòng, câu ẩn 1 - 2 từ.

3: mỗi dòng, câu ẩn2 - 5 từ.

4: ẩn80% văn bản.

5: ẩn toàn bộ văn bản.

7.

Sửa Text trực tiếp
Text-Correction

T-Correction

Form này sinh bài luyện cho phép người dùng sửa trực tiếp 1 đoạn văn bản trên màn hình, đoạn văn này đã được thay đổi so với văn bản gốc đúng.

8.

Read-Text-Special (RTS) Luyện đọc các từ - câu đặc biệt

RTS

Form: Luyện đọc các từ, câu đặc biệt, dùng trong các bài học tập đọc cho khối lớp 4, 5.

Form này cho phép ghi âm và đọc lại các đoạn văn, câu văn khó đọc trong các bài tập đọc.

9.

Memory-Writing
Nhớ viết

MWriting

Mô phỏng bài học Nhớ viết của SGK TV

6 mức độ hiện của bài học:

0: ẩn hoàn toàn.

1: mỗi dòng, câu hiện 1 từ.

2: mỗi dòng, câu hiện 1 - 2 từ.

3: mỗi dòng, câu hiện 2 - 5 từ.

4: Hiện 80% văn bản.

5: Hiện toàn bộ văn bản.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7296

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn