Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 1. Khởi tạo và bắt đầu làm việc với tệp bài giảng *.gmath
14/11/2013

Bộ phần mềm GeoMath của Công ty Công nghệ Tin học nhà trường bao gồm các phần mềm sau:

1. 7 phần mềm GeoMath 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

2. Phần mềm thiết kế bài giảng tổng quát GeoMath Lesson.

Tất cả các phần mềm trên đều có chung 1 chức năng là cho phép khởi tạo, soạn thảo và trình diễn các tệp bài giảng môn Toán *.gmath.Bài học này sẽ trình bày qui trình khởi tạo mới và bắt đầu làm việc với các tệp bài giảng *.gmath.

1. Giao diện khởi động ban đầu của phần mềm

Giao diện khởi động ban đầu của các phần mềm này đều có khuôn dạng như hình sau.

Hãy chú ý đến Thanh công cụ chính, hệ thống của phần mềm.

Thao tác khởi tạo 1 tệp bài giảng mới (*.gmath)

Các bước thực hiện như sau:

1. Nháy nút trên thanh Công cụ để thực hiện chức năng này.

2. Bạn sẽ thấy xuất hiện cửa sổ khởi tạo tệp bài giảng mới có hình như sau:


Thông tin của mỗi tệp bài giảng được nhập trong 3 khu vực sau:

(1) Thông tin thuộc tính chung

Khung thông tin thuộc tính chung của bài giảng nằm phía trên màn hình soạn thảo như hình dưới đây.


Các thông tin thuộc tính chính của một tệp bài giảng bao gồm:

- Tên tệp Thư mục chứa tệp này. Nháy nút Chọn thư mục để cài đặt thư mục sẽ lưu trữ tệp bài giảng này.

- Tên bài giảng. Tên này sẽ hiện khi trình diễn bài giảng.

- Mô tả ngắn thông tin của bài giảng hiện thời.

- Tên giáo viênthiết kế bài giảng này.

- Mật khẩu bào vệtệp bài giảng hiện thời. Có 2 mức mật khẩu: mật khẩu dùng để mở, xem, trình diễn và mật khẩu toàn quyền cho phép sửa đổi thông tin.

(2) Nội dung chi tiết của bài giảng

Nội dung chi tiết của bài giảng được nhập trong khung cửa sổ chính giữa màn hình, có khuôn dạng như hình dưới đây.


Hãy chú ý đến thanh công cụ soạn thảo của cửa sổ này.

Cửa sổ soạn thảo này tương tự như màn hình của các phần mềm soạn thảo văn bản thông thường như MS Word, OO Writer, AbiWord, ....

(3) Danh sách các đối tượng hình học nhúng trong bài giảng

Danh sách các đối tượng hình học đi kèm bài giảng hiện trong khung cửa sổ bên phải.


3. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để làm việc với tệp *.gmath vừa được khởi tạo. Chú ý trong quá trình soạn thảo cần tiến hành ghi lại tệp này bằng cách bấm Ctrl-S hoặc nháy nút trên thanh công cụ soạn thảo của bài giảng này.

Thao tác mở 1 tệp có sẵn ra để làm việc

Lệnh này cho phép mở một tệp bài giảng *.gmath đã được tạo ra trước đó trên đĩa. Thao tác như sau:

1. Nháy chuột lên nút trên thanh Công cụ.

2. Trong hộp hội thoại tìm chọn tệp *.gmath muốn mở.3. Chọn tệp và nháy nút Open để mở.

Sau khi mở thành công một tệp bài giảng, tên của tệp đang mở sẽ hiện trên dòng hệ thống phía trên màn hình như hình dưới đây.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7376

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn