Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình chi tiết iCloudTest. 9. Sự khác biệt giữa mô hình kiểm tra trực tuyến trên mạng LAN và iCloudTest
26/12/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Bài viết này mô tả sự khác biệt cơ bản giữa 2 mô hình kiểm tra trực tuyến của giải pháp phần mềm iQB là mô hình LAN Test (cũ) và mô hình iCloudTest (mới).


Stt

Chức năng

LAN Test: kiểm tra trên mạng LAN

iCloudTest: kiểm tra trên Internet

1.

Môi trường mạng máy tính

Mạng máy tính LAN

Máy tính đơn lẻ hoặc mạng LAN

2.

Có cần kết nối Internet không?

Không

3.

Sử dụng phần mềm

iTester Pro

iCloudTester

4.

Đề kiểm tra lấy ở đâu?

Đề kiểm tra được GV chia sẻ trên mạng hoặc sao chép cho mỗi HS một đề.

Không cần quan tâm. Đề kiểm tra đã có sẵn trên đám mây. Khi tiến hành làm bài kiểm tra, đề sẽ tự động được tải xuống và mở.

5.

Khi nào làm bài kiểm tra

Bất cứ thời gian nào theo chỉ định của GV, không cố định.

Thời gian thi được xác định trước vào những thời điểm nhất định.

Mỗi kỳ thi cho phép xác đinh tối đa 3 lần làm bài kiểm tra.

6.

Thời gian làm bài kiểm tra

Thời gian làm bài kiểm tra tuân thủ thời gian của đề kiểm tra.

Thời gian làm bài kiểm tra tuân thủ thời gian của đề kiểm tra.

7.

Có cần đăng ký trước cho GV phụ trách thi hay không?

Không. Chỉ cần có đề kiểm tra là có thể thực hiện được bài kiểm tra trực tuyến.

Trong đa số các trường hợp GV cần đăng ký trước DS học sinh thi.

8.

Khi bắt đầu làm bài kiểm tra cần khai báo các thông số nào?

Chỉ cần khai báo các thông số:

- Tên đề kiểm tra

- Mật khẩu đề kiểm tra

- Họ tên HS

- Số báo danh

- Lớp

Cần khai báo các thông số:

- Mã kỳ thi và mật khẩu kỳ thi (để đăng nhập vào dịch vụ.

- Không cần khai báo tên đề kiểm tra, mật khẩu đề kiểm tra, họ tên HS, số báo danh, tên lớp.

- Có thể phải nhập thêm email và điện thoại để truy cập dịch vụ iCloudTest.

9.

Kết quả làm bài lấy ở đâu

Kết quả bài kiểm tra được lưu trong một LogFile nằm trong thư mục của máy tính HS hoặc GV.

Toàn bộ kết quả bài thi được tự động lưu trữ trên đám mây. Sau khi kết thúc người quản trị có thể xem và kết xuất toàn bộ bảng kết quả này.

10.

Thời gian làm 1 bài kiểm tra có hạn chế hay không.

Không. Chỉ phụ thuộc vào giá trị này của đề kiểm tra.

Không. Chỉ phụ thuộc vào giá trị này của đề kiểm tra.

11.

Số lượng HS tham gia trong một lần kiểm tra là bao nhiêu? Có hạn chế không.

Không hạn chế.

Có hạn chế bởi mức dịch vụ iCloudTest mà GV hay nhà trường này đăng ký.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7424

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn